ธรรมชาติ

การศึกษา

เด็ก

ศิลปะ

ผู้สูงอายุ

สุขภาพ

บูรณะ

สวนครูองุ่น-มูลนิธิกระจกเงา

เวลาที่อาสาร่วมทำ

228 ชั่วโมง
สวนครูองุ่น-มูลนิธิกระจกเงา มีภารกิจในการดําเนินงานภายใต้สวนสาธารณะและพื้นที่กิจกรรม โดยมีลักษณะเป็นสวนเด็ก กลุ่มเป้าหมายหลักที่เข้ามาใช้งานสวนครูองุ่น-มูลนิธิกระจกเงาคือ เด็ก พ่อ แม่เด็ก รวมไปถึงบุคคลทั่วไป ซึ่งสวนสาธารณะเป็นการปรับปรุงและฟื้นฟูสร้างพื้นที่ส่วนใหญ่ให้เป็นพื้นที่สี เขียว มีความเป็นธรรมชาติ มีเก้าอี้และมุมพักผ่อนหย่อนใจเรียบง่าย เพื่อให้ผู้คนในชุมชนที่ผ่านไปมาสามารถ มานั่งเล่นหรือพาบุตรหลานมาใช้ประโยชน์ประหนึ่งเป็นสนามหญ้าหน้าบ้านของตนเอง และพื้นที่กิจกรรมที่ เปิดให้เป็นเวทีสําหรับการทํากิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และสังคม เช่น การทําตลาดนัดความ คิด นิทรรศการ สินค้าสุขภาพหรือรักษาสิ่งแวดล้อม หรือการแสดงงานศิลปะวัฒนธรรม เปิดให้เป็นเวทีสําหรับการทํากิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และสังคม เช่น การทําตลาดนัดความ คิด นิทรรศการ สินค้าสุขภาพหรือรักษาสิ่งแวดล้อม หรือการแสดงงานศิลปะวัฒนธรรม

ติดต่อองค์กร

ที่อยู่ : 67/1 สุขุมวิท 55 ทองหล่อซอย 3 คลองตันเหนือ วัฒนา 10110

เบอร์โทรศัพท์ : 0809977065

เบอร์โทรสาร :

เว็บไซต์ : http://


งานอาสาปัจจุบัน

อาสามาทำสวน (เช้าไป-เย็นกลับ)

สวนครูองุ่น-มูลนิธิกระจกเงา

01 ต.ค. 2561 - 05 ต.ค. 2561

5 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 25 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 25 ก.ย. 2561 - 29 ก.ย. 2561

อ่านต่อ

อาสามาอาร์ท (space) (เช้าไป-เย็นกลับ)

สวนครูองุ่น-มูลนิธิกระจกเงา

12 พ.ย. 2561 - 16 พ.ย. 2561

5 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 25 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 06 พ.ย. 2561 - 10 พ.ย. 2561

อ่านต่อ

อาสามาอาร์ท (space) (เช้าไป-เย็นกลับ)

สวนครูองุ่น-มูลนิธิกระจกเงา

19 พ.ย. 2561 - 23 พ.ย. 2561

5 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 25 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 13 พ.ย. 2561 - 17 พ.ย. 2561

อ่านต่อ

1 Day Summer Camp (เช้าไป-เย็นกลับ)

สวนครูองุ่น-มูลนิธิกระจกเงา

17 มี.ค 2562 - 19 มี.ค 2562

15 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 15 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 11 มี.ค 2562 - 15 มี.ค 2562

อ่านต่อ


งานอาสาที่จบไปแล้ว

จิตอาสาสร้างนิทานหุ่นมือ (เช้าไป-เย็นกลับ)

สวนครูองุ่น-มูลนิธิกระจกเงา

01 ก.ย. 2561 - 01 ก.ย. 2561

5 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 10 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 24 ส.ค. 2561 - 28 ส.ค. 2561

อ่านต่อ

อาสามาทำสวน (สวนครูองุ่น) (เช้าไป-เย็นกลับ)

สวนครูองุ่น-มูลนิธิกระจกเงา

03 ก.ย. 2561 - 07 ก.ย. 2561

25 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 25 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 29 ส.ค. 2561 - 01 ก.ย. 2561

อ่านต่อ

จิตอาสาสร้างนิทานหุ่นมือ (เช้าไป-เย็นกลับ)

สวนครูองุ่น-มูลนิธิกระจกเงา

15 ก.ย. 2561 - 15 ก.ย. 2561

5 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 20 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 04 ก.ย. 2561 - 13 ก.ย. 2561

อ่านต่อ

อาสามาทำสวน (เช้าไป-เย็นกลับ)

สวนครูองุ่น-มูลนิธิกระจกเงา

24 ก.ย. 2561 - 28 ก.ย. 2561

5 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 25 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 17 ก.ย. 2561 - 21 ก.ย. 2561

อ่านต่อ

จิตอาสาสร้างนิทานหุ่นมือ (เช้าไป-เย็นกลับ)

สวนครูองุ่น-มูลนิธิกระจกเงา

13 ต.ค. 2561 - 13 ต.ค. 2561

5 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 15 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 17 ก.ย. 2561 - 10 ต.ค. 2561

อ่านต่อ

สวนครูองุ่น-มูลนิธิกระจกเงา

27 ต.ค. 2561 - 27 ต.ค. 2561

5 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 15 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 25 ก.ย. 2561 - 25 ต.ค. 2561

อ่านต่อ