ธรรมชาติ

การศึกษา

เด็ก

ศิลปะ

ผู้สูงอายุ

สุขภาพ

บูรณะ

สวนครูองุ่น-มูลนิธิกระจกเงา

เวลาที่อาสาร่วมทำ

228 ชั่วโมง
สวนครูองุ่น-มูลนิธิกระจกเงา มีภารกิจในการดําเนินงานภายใต้สวนสาธารณะและพื้นที่กิจกรรม โดยมีลักษณะเป็นสวนเด็ก กลุ่มเป้าหมายหลักที่เข้ามาใช้งานสวนครูองุ่น-มูลนิธิกระจกเงาคือ เด็ก พ่อ แม่เด็ก รวมไปถึงบุคคลทั่วไป ซึ่งสวนสาธารณะเป็นการปรับปรุงและฟื้นฟูสร้างพื้นที่ส่วนใหญ่ให้เป็นพื้นที่สี เขียว มีความเป็นธรรมชาติ มีเก้าอี้และมุมพักผ่อนหย่อนใจเรียบง่าย เพื่อให้ผู้คนในชุมชนที่ผ่านไปมาสามารถ มานั่งเล่นหรือพาบุตรหลานมาใช้ประโยชน์ประหนึ่งเป็นสนามหญ้าหน้าบ้านของตนเอง และพื้นที่กิจกรรมที่ เปิดให้เป็นเวทีสําหรับการทํากิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และสังคม เช่น การทําตลาดนัดความ คิด นิทรรศการ สินค้าสุขภาพหรือรักษาสิ่งแวดล้อม หรือการแสดงงานศิลปะวัฒนธรรม เปิดให้เป็นเวทีสําหรับการทํากิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และสังคม เช่น การทําตลาดนัดความ คิด นิทรรศการ สินค้าสุขภาพหรือรักษาสิ่งแวดล้อม หรือการแสดงงานศิลปะวัฒนธรรม

ติดต่อองค์กร

ที่อยู่ : 67/1 สุขุมวิท 55 ทองหล่อซอย 3 คลองตันเหนือ วัฒนา 10110

เบอร์โทรศัพท์ : 0809977065

เบอร์โทรสาร :

เว็บไซต์ : http://


งานอาสาปัจจุบัน

ไม่มีงานอาสา


งานอาสาที่จบไปแล้ว

อาสามาวันเด็ก (เช้าไป-เย็นกลับ)

สวนครูองุ่น-มูลนิธิกระจกเงา

12 ม.ค. 2562 - 12 ม.ค. 2562

7 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 10 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 28 ธ.ค. 2561 - 10 ม.ค. 2562

อ่านต่อ