สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ

เวลาที่อาสาร่วมทำ

0 ชั่วโมง
สถานศึกษาที่จัดบริการการศึกษาทางไกล เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ สำหรับผู้พลาด ขาดและด้อยโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งแหล่งการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน 1.จัดการศึกษาทางไกล เพื่อยกระดับการศึกษาสำหรับผู้พลาด ขาดและด้อยโอกาสทางการศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย) เพื่อยกระดับการศึกษา 2. จัดการศึกษาทางไกล ในหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง (หลักสูตรระยะสั้น) เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ การพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิต สำหรับผู้ที่มีข้อจำกัด เรื่องเวลาว่างและการเดินทาง 3. จัดแหล่งการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน

ติดต่อองค์กร

ที่อยู่ : 928 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อาคาร4 ชั้น3 และชั้น9 ถนนสุขุมวิท คลองเตย คลองเตย 10110

เบอร์โทรศัพท์ : 02 3816651 , 0814476866

เบอร์โทรสาร : 02 3816651

เว็บไซต์ : http://www.dei.ac.th


งานอาสาปัจจุบัน

ไม่มีงานอาสา


งานอาสาที่จบไปแล้ว

สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ

23 ต.ค. 2562 - 23 ต.ค. 2562

ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 11 ก.ค. 2562 - 15 ส.ค. 2562

อ่านต่อ

สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ

23 ต.ค. 2562 - 23 ต.ค. 2562

ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 11 ก.ค. 2562 - 15 ส.ค. 2562

อ่านต่อ