งานอาสายอดนิยม

โครงการอาสาสมัครนอกเวลามูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

29 พ.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2560

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 8 คน

ปิดรับสมัคร: 14 พ.ย. 2560 - 27 พ.ย. 2560

อ่านต่อ

งานอาสาแนะนำ

Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้อง

26 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 50 คน

ปิดรับสมัคร: 17 พ.ย. 2560 - 25 พ.ย. 2560

อ่านต่อ

งานอาสาล่าสุด

ชมรมพิทักษ์วัดไทร

20 ม.ค. 2561 - 10 มี.ค 2561

2 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 48 คน

ปิดรับสมัคร: 24 พ.ย. 2560 - 08 ธ.ค. 2560

อ่านต่อ

หมวดหมู่งานอาสา :

ธนาคารจิตอาสา ปันเวลาช่วยกัน