งานอาสาแนะนำ

ONE FINE DAY

27 ก.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561

76 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 19 คน

ปิดรับสมัคร: 20 มิ.ย. 2561 - 26 ก.ย. 2561

อ่านต่อ

งานอาสาล่าสุด

มนตร์อาสา

20 ต.ค. 2561 - 20 ต.ค. 2561

12 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 80 คน

ปิดรับสมัคร: 24 ก.ย. 2561 - 17 ต.ค. 2561

อ่านต่อ

หมวดหมู่งานอาสา :

ธนาคารจิตอาสา ปันเวลาช่วยกัน