งานอาสายอดนิยม

โรงบ่มอารมณ์สุข

11 พ.ย. 2561 - 11 พ.ย. 2561

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 1 คน

ปิดรับสมัคร: 11 ต.ค. 2561 - 09 พ.ย. 2561

อ่านต่อ

งานอาสาแนะนำ

Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้อง

21 ต.ค. 2561 - 21 ต.ค. 2561

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 50 คน

ปิดรับสมัคร: 21 ก.ย. 2561 - 20 ต.ค. 2561

อ่านต่อ

งานอาสาล่าสุด

ONE FINE DAY

11 พ.ย. 2561 - 11 พ.ย. 2561

11 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 29 คน

ปิดรับสมัคร: 19 ต.ค. 2561 - 10 พ.ย. 2561

อ่านต่อ

หมวดหมู่งานอาสา :

ธนาคารจิตอาสา ปันเวลาช่วยกัน