งานอาสายอดนิยม

กิจกรรมส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะ

20 ต.ค. 2561 - 20 ต.ค. 2561

6 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 20 คน

ปิดรับสมัคร: 09 ต.ค. 2561 - 19 ต.ค. 2561

อ่านต่อ

งานอาสาแนะนำ

กิจกรรมส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะ

20 ต.ค. 2561 - 20 ต.ค. 2561

6 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 20 คน

ปิดรับสมัคร: 09 ต.ค. 2561 - 19 ต.ค. 2561

อ่านต่อ

งานอาสาล่าสุด

ONE FINE DAY

11 พ.ย. 2561 - 11 พ.ย. 2561

11 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 29 คน

ปิดรับสมัคร: 19 ต.ค. 2561 - 10 พ.ย. 2561

อ่านต่อ

หมวดหมู่งานอาสา :

ธนาคารจิตอาสา ปันเวลาช่วยกัน