งานอาสายอดนิยม

โครงการอาสาสมัครนอกเวลามูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

24 มิ.ย. 2561 - 24 มิ.ย. 2561

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 20 คน

ปิดรับสมัคร: 09 มิ.ย. 2561 - 22 มิ.ย. 2561

อ่านต่อ

งานอาสาแนะนำ

โครงการอาสาสมัครนอกเวลามูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

23 มิ.ย. 2561 - 23 มิ.ย. 2561

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 35 คน

ปิดรับสมัคร: 09 มิ.ย. 2561 - 22 มิ.ย. 2561

อ่านต่อ

งานอาสาล่าสุด

มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์

25 มิ.ย. 2561 - 04 ก.ค. 2561

2 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 10 คน

ปิดรับสมัคร: 22 มิ.ย. 2561 - 24 มิ.ย. 2561

อ่านต่อ

หมวดหมู่งานอาสา :

ธนาคารจิตอาสา ปันเวลาช่วยกัน