งานอาสายอดนิยม

Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้อง

24 มี.ค 2561 - 24 มี.ค 2561

2 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 15 คน

ปิดรับสมัคร: 17 มี.ค 2561 - 23 มี.ค 2561

อ่านต่อ

งานอาสาแนะนำ

โครงการอาสาสมัครนอกเวลามูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

24 มี.ค 2561 - 24 มี.ค 2561

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 40 คน

ปิดรับสมัคร: 07 มี.ค 2561 - 23 มี.ค 2561

อ่านต่อ

หมวดหมู่งานอาสา :

ธนาคารจิตอาสา ปันเวลาช่วยกัน