งานอาสายอดนิยม

กิจกรรมส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะ

15 ธ.ค. 2561 - 15 ธ.ค. 2561

5 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 20 คน

ปิดรับสมัคร: 02 ธ.ค. 2561 - 14 ธ.ค. 2561

อ่านต่อ

งานอาสาแนะนำ

ONE FINE DAY

14 ธ.ค. 2561 - 16 ธ.ค. 2561

51 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 19 คน

ปิดรับสมัคร: 19 ต.ค. 2561 - 13 ธ.ค. 2561

อ่านต่อ

งานอาสาล่าสุด

บ้านพักพิงเพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็กสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

22 ธ.ค. 2561 - 22 ธ.ค. 2561

3 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 25 คน

ปิดรับสมัคร: 10 ธ.ค. 2561 - 20 ธ.ค. 2561

อ่านต่อ

หมวดหมู่งานอาสา :

ธนาคารจิตอาสา ปันเวลาช่วยกัน