งานอาสายอดนิยม

Zy Movement Foundation

03 พ.ค. 2561 - 06 พ.ค. 2561

40 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 8 คน

ปิดรับสมัคร: 18 เม.ย. 2561 - 27 เม.ย. 2561

อ่านต่อ

งานอาสาแนะนำ

One fine day

27 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2561

75 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 19 คน

ปิดรับสมัคร: 05 ธ.ค. 2560 - 26 เม.ย. 2561

อ่านต่อ

งานอาสาล่าสุด

One fine day

29 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562

51 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 19 คน

ปิดรับสมัคร: 23 เม.ย. 2561 - 28 ม.ค. 2562

อ่านต่อ

หมวดหมู่งานอาสา :

ธนาคารจิตอาสา ปันเวลาช่วยกัน