อาสาปลูกป่าพิทักษ์ยอดเขาเทวดา เรียนรู้หมู่บ้านแย้

ONE FINE DAY

คำขอบคุณจากผู้จัดงาน

ขอขอบคุณอาสาทุกท่านครับ


อุทยานแห่งชาติ พุเตย อำเภอด่านช้างดินแดนแห่งขุนเขา ป่าหนึ่งเดียวที่สมบูรณ์ที่สุดของเมืองสุพรรณ เป็นชายป่าผืนสุดท้ายของป่าห้วยขาแข้ง เป็นสถานที่ที่เหมาะกับนักเดินทางทีหลงใหลในธรรมชาติ ความสงบเงียบ ป่าเขา น้ำตก ความงดงามงามของดวงอาทิตย์ยามเช้า ไอหมอก ความหนาวเย็นยอดเขาเทวดา เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดใน จ.สุพรรณบุรี 1,123 เมตร จากระดับน้ำทะเล อยู่ในอุทยานแห่งชาติพุเตย มีพื้นที่เกือบ 2 แสนไร่ หรือประมาณ 317 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าองค์พระ ป่าเขาพุระกำ และป่าเขาห้วยพลู เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสาย มีธรรมชาติที่สวยงามเหมาะทีจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผอนหย่อนใจและยังสามารถมองเห็นทะเลหมอกและไอหมอกที่ปกคลุมไปทั่วทั้งยอดเขา สำหรับการท่องเที่ยวยอดเขาเทวดานั้น สามารถเที่ยวชมได้ทุกฤดูกาล
หมู่บ้านอนุรักษ์แย้
หมู่บ้าน-วัดสุวรรณตะไล อำเภอสามชุก
หมู่บ้าน-วัดสุวรรณตะไล ตั้งอยู่บริเวณตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งใหม่ในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในการศึกษาเรียนรู้การดำรงชีวิตของแย้ และการท่องเที่ยวเพื่อศึกษาเรียนรู้การดำรงชีวิตของชาวบ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ต้นแบบหมู่บ้านอยู่เย็น เป็นสุขส่งเสริมเป็นศูนย์การเรียนรผู้สูงอายุของชุมชนและสืบสานวัฒนธรรมและตำนานศิลปะท้องถิ่น เป็นการสร้างรายได้และส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจงหวัดสุพรรณบุรี อนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นใหคงอยู่เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
*** กิจกรรมเราจะเดินเก็บขยะจากนักท่องเที่ยว เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากในช่วงสิ้น และ เราจะปลูกต้นไม้จากแปลงที่ยึดมาได้

งานนี้จัดช่วง ศุกร์, 29 ธ.ค. 2560 08:00 ถึง ศุกร์, 29 ธ.ค. 2560 19:00 (งานค้างคืน)

เปิดรับ : 20 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 11 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : อุทยานพุเตย ตำบล : องค์พระ อำเภอ : ด่านช้าง จังหวัด : อ่างทอง 72180

รายละเอียดงานอาสา

อุทยานแห่งชาติ พุเตย อำเภอด่านช้าง

ดินแดนแห่งขุนเขา ป่าหนึ่งเดียวที่สมบูรณ์ที่สุดของเมืองสุพรรณ เป็นชายป่าผืนสุดท้ายของป่าห้วยขาแข้ง เป็นสถานที่ที่เหมาะกับนักเดินทางทีหลงใหลในธรรมชาติ ความสงบเงียบ ป่าเขา น้ำตก ความงดงามงามของดวงอาทิตย์ยามเช้า ไอหมอก ความหนาวเย็น


ยอดเขาเทวดา เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดใน จ.สุพรรณบุรี 1,123 เมตร จากระดับน้ำทะเล อยู่ในอุทยานแห่งชาติพุเตย มีพื้นที่เกือบ 2 แสนไร่ หรือประมาณ 317 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าองค์พระ ป่าเขาพุระกำ และป่าเขาห้วยพลู เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสาย มีธรรมชาติที่สวยงามเหมาะที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและยังสามารถมองเห็นทะเลหมอกและไอหมอกที่ปกคลุมไปทั่วทั้งยอดเขา สำหรับการท่องเที่ยวยอดเขาเทวดานั้น สามารถเที่ยวชมได้ทุกฤดูกาลเลยครับ

หมู่บ้านอนุรักษ์แย้
หมู่บ้าน-วัดสุวรรณตะไล อำเภอสามชุก
หมู่บ้าน-วัดสุวรรณตะไล ตั้งอยู่บริเวณตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งใหม่ในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในการศึกษาเรียนรู้การดำรงชีวิตของแย้ และการท่องเที่ยวเพื่อศึกษาเรียนรู้การดำรงชีวิตของชาวบ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ “ต้นแบบหมู่บ้านอยู่เย็น เป็นสุข” ส่งเสริมเป็นศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุของชุมชนและสืบสานวัฒนธรรมและตำนานศิลปะท้องถิ่น เป็นการสร้างรายได้และส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี อนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นให้คงอยู่เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง

รายละเอียดกิจกรรม
28 ธค
-20.30 เดินทางจาก ปตท สนามเป้า
-22.30 กางเต็น นอนดูดาว
29 ธค
-5.00 เดินทางขึ้นยอดเขาเทวดา
-6.30 ถึงยอดเขาเทวดา ดูพระอาทิตย์ขึ้น ทะเลหมอก พร้อมทานอาหารเช้ากาแฟที่เตรียมไว้ให้
-8.30 เริ่มกิจกรรมปลูกป่า จากแปลงที่ยึดมาได้ และ กิจกรรมเก็บขยะ บนยอดเขาเทวดาจากนักท่องเที่ยว
-10.30 ลงยอดเขาเทวดา
-11.00 เก็บของออกจากพุเตย
-13.00 ทานอาหารเที่ยงที่ตลาดสามชุก
-14.00 เดินทางไปหมู่บ้านแย้ เที่ยวชม ฟังบรรยาย ให้อาหารแย้
-15.00 เดินทางกลับ
-18.00 ถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ
*** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้***

แรงบันดาลใจ

เนื่องจากมีการบุกรุกทำลายป่า โดยชาวบ้านก็ดี นายทุนก็ดี เราจึงต้องการเป็นเรี่ยวแรงของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในการ ปกป้องผืนป่าแห่งนี้ไว้

สิ่งที่อาสาต้องเตรียมตัว

1.นำเต็นทร์มาเอง
2.นำถุงนอน และ เสื้อกันหนาวมาเอง
3. นำอุปกรณ์เดินป่ามาด้วย

ทักษะ : -

งานนี้จัดช่วง ศุกร์, 29 ธ.ค. 2560 08:00 ถึง ศุกร์, 29 ธ.ค. 2560 19:00 (งานค้างคืน)

เปิดรับ : 20 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 11 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : อุทยานพุเตย ตำบล : องค์พระ อำเภอ : ด่านช้าง จังหวัด : อ่างทอง 72180

คำอธิบายสถานที่จัดงาน

ปตท สนามเป้า

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

1. กดสมัครร่วมกิจกรรมผ่านระบบธนาคารจิตอาสา เพื่อสะสมชั่วโมงอาสา
2. แจ้งข้อมูลส่งมาที่ inbox ของ page One fine day
3. รอการตอบรับ
4. โอนเงิน 1350 บาท/คน มาที่บัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย เลขบัญชี 235-2-36290-5 ชื่อบัญชี นาย สุธี วัฒนกุล หรือ ไทยพานิช 406-466738-5 ชื่อบัญชี นาย สุธี วัฒนกุล
5. แจ้งจำนวนเงิน วันที่ และเวลาโอนเงินกลับมา (ถ่ายรูปหรือสแกนสลิปก็ได้ ถ้าโอนผ่านระบบเวปไซต์สามารถตรวจสอบได้เอง หรือ Capture รูปหน้าจอหลังจากการโอน)
6.กรอกข้อมูลที่การสมัคร และ upload slip ที่
7.กดเข้าร่วมในห้องกิจกรรมได้เลยคับ และ รอประกาศรายชื่อ

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ : วันฟายเดย์
เบอร์ติดต่อ : 0831919554
Line : navigatorsutee
E-mail : mongwin123@gmail.com

ชื่อ : วันฟายเดย์
เบอร์ติดต่อ : 0831919554
Line : navigatorsutee
E-mail : mongwin123@gmail.comสอบถาม/แบ่งปันประสบการณ์จากงานอาสา


No Comment