เปิดท้ายขายของเพื่อน้อง

บ้านพักพิงฯเพื่อครอบครอบครัวผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คำขอบคุณจากผู้จัดงาน

ขอบคุณทุกคนที่สมัครเข้ามาทำจิตอาสา....หวังว่าจะได้มาร่วมทำจิตอาร่วมกันในครั้งต่อไปนะค่ะ <3 <3


ความสุขมีความหมายก็ต่อเมื่อได้ "แบ่งปัน" มาร่วมแบ่งปันใช้เวลาอันน้อยนิด เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็กและน้องๆกัน ค่ะ/ครับ

งานนี้จัดช่วง อังคาร, 28 พ.ย. 2560 06:00 - 14:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 10 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 8 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : ตึก สก. โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตำบล : ปทุมวัน อำเภอ : ปทุมวัน จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 10330

รายละเอียดงานอาสา

กิจกรรมเปิดท้ายขายของเพื่อน้อง บ้านพักพิงโรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เปิดท้ายขายของเพื่อน้อง
กำหนดการ
6.00 น. - 6.30 น. ลงทะเบียน
6.30 น. - 7.00 น. จัดบูทกิจกรรม อุปกรณ์ เสื้อผ้า และ กิ้บช้อบต่างๆ
7.00 น. - 12.00 น. ทำกิจกรรมเปิดท้ายขายของ ถือกล่องบริจาค และขายของตรงบูทกิจกรรม (น้องๆสามารถสลับเปลี่ยนกันขายของหรือถือกล่องบริจาคกันได้)
12.00 น. - 13.00 น. พักเที่ยง (สามารถสลับกันไปพักทานอาหารได้)
13.00 น. - 14.00 น. ขายของตรงบูทกิจกรรม ถือกล่องบริจาค และเก็บบูทพร้อมขนอุปกรณ์กลับไปที่ บ้านพักพิง ตึก สก. ชั้น 12 พร้อม Check out ถ่ายรูปร่วมกัน

วัตถุประสงค์ที่ได้รับ
-การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่สังคม
-ได้รู้จักการช่วยเหลือผู้อื่นโดยที่ไม่ได้หวังผลอะไรทั้งทางตรงและทางอ้อม
-ได้มารู้จักเพื่อนใหม่ๆสร้างมิตรภาพและความสามัคคี
-ได้กล้าแสดงออกและได้รับความรู้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

บ้านพักพิงโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก
หลายครอบครัวเดินทางไกล เพื่อพาบุตรหลานที่ป่วยหนักเรื้อรังเข้ามารับการรักษาในเมือง มูลนิธิฯ ตระหนักถึงความยากลำบาก ในการหาที่พักทั้งระยะสั้นและระยะยาวของครอบครัวผู้ป่วยเด็ก ดังนั้น มูลนิธิฯ จึงกำหนดแผนและงบประมาณในการบริจาคสร้างบ้านพักพิงโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก ให้ครอบครัวผู้ป่วยเด็กเข้าพักระหว่างที่เด็กเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายระหว่างเข้าพัก
โครงการบ้านพักพิงโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก ในประเทศไทย ริเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2553 เพื่อให้ครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้ากัน ในยามวิกฤติเมื่อลูกป่วยหนัก โดยมีวัตถุประสงค์คือ
1.ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเด็ก และครอบครัวเด็กได้เข้าพักในบ้านพักพิงฯ โดยบริจาคตามกำลังสามารถ
2.เพื่ออำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานให้แก่ครอบครัวผู้ป่วยเด็กที่ต้องเดินทางไกลมาจากต่างจังหวัด หรือมีความจำเป็นเช่น คุณแม่ของทารกที่คลอดก่อนกำหนด
3.เพื่อผ่อนคลายความทุกข์ของครอบครัวผู้ป่วยในการหาที่พักในภาวะวิกฤตทั้ง ทางด้านเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวยให้สามารถพักแรมเป็น เวลานาน และสภาวะจิตใจในระหว่างที่เด็กรักษาตัวในโรงพยาบาล

ทักษะ :

งานนี้จัดช่วง อังคาร, 28 พ.ย. 2560 06:00 - 14:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 10 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 8 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : ตึก สก. โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตำบล : ปทุมวัน อำเภอ : ปทุมวัน จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 10330

การเดินทาง

แผนที่รูปภาพ

คำอธิบายสถานที่จัดงาน

ตึก สก. โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ชั้น G (ชั้นล่างด้านนอกตรงทางเข้า ลิฟ) บริเวณตู้ ATM

รถเมล์ สาย 77 , 74 สวนลุมพินี หรือรถตู้
รถไฟฟ้า BTS สถานีศาลาแดง , รถไฟฟ้า MRT สถานีลุมพินี
รถส่วนตัวสามารถจอดรถได้ ฝั่งสวนลุมพินี

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ : บ้านพักพิง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์ติดต่อ : 0657300628
Line : rmhc_kcmh

ชื่อ : ยุราพร (ยุ)
เบอร์ติดต่อ : 0636658538

ชื่อ : ฐิตารีย์ (พี่ตู่)
เบอร์ติดต่อ : 0657300601สอบถาม/แบ่งปันประสบการณ์จากงานอาสา


จรรยา จงงดงาม (อาสา)
1 year ago

เปิดรับสมัครครั้งต่อไป กรุณาแจ้งด้วยค่ะ