จิตอาสาคีย์ข้อมูลองค์กรคุณธรรม

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

คำขอบคุณจากผู้จัดงาน

ในนามของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ขอขอบคุณจิตอาสาทุกท่านที่สมัครเข้าร่วมเป็นจิตอาสาคีย์ข้อมูลองค์กรคุณธรรม เราเชื่อเสมอว่าพลังของจิตอาสาเล็ก ๆ เหล่านี้ จะเปรียบเสมือนพลังอันยิ่งใหญ่ ด้วยการสร้างพลังของความรัก ความเสียสละ ความเอื้ออาทร รวมทั้งการรแบ่งปันทั้งแรงกายและแรงใจ ซึ่งก่อเกิดให้การเปลี่ยนแปลงในสังคมและช่วยสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่มากขึ้น ถ้า


แค่ใช้คอมพิวเตอร์เป็น ก็สามารถเป็นจิตอาสาได้ #ศูนย์คุณธรรม

งานนี้จัดช่วง อังคาร, 12 ธ.ค. 2560 09:00 - พฤหัสบดี, 14 ธ.ค. 2560 16:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 6 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 7 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ชั้น 17 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ตำบล : สามเสนใน อำเภอ : พญาไท จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 10400

รายละเอียดงานอาสา

รายละเอียดงานอาสา

กลุ่มงานสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม ศูนย์คุณธรรม รับสมัครจิตอาสาคีย์ข้อมูลองค์กรคุณธรรม ผ่านฐานข้อมูลของศูนย์ฯ โดยศูนย์คุณธรรมสามารถรองรับจิตอาสาได้วันละ 2 คน เริ่มงาน เวลา 09.00 – 16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2560 (จิตอาสาสามารถเลือกวันเวลาดังกล่าวในการทำงานได้ วันใดวันหนึ่ง) ณ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ชั้น 17 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ซึ่งการรับจิตอาสาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระงานและทำให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

ทักษะ :

งานนี้จัดช่วง อังคาร, 12 ธ.ค. 2560 09:00 - พฤหัสบดี, 14 ธ.ค. 2560 16:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 6 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 7 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ชั้น 17 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ตำบล : สามเสนใน อำเภอ : พญาไท จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 10400

การเดินทาง

แผนที่รูปภาพ

คำอธิบายสถานที่จัดงาน

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ชั้น 17 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)

สำหรับผู้เดินโดยรถโดยสารประจำทาง สามารถขึ้นรถได้ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ฝั่งเกาะดินแดง) สำหรับสายที่ผ่านศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้แก่ สาย 92 , 69 , 24โดยลงที่ป้ายโรงพยาบาลทหารผ่านศึก แล้วเดินย้อนกลับมาที่ตึกคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จะอยู่ภายในตึกคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
สำหรับรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีอนุเสารีย์ชัยสมรภูมิ แล้วต่อรถเมล์ฝั่งเกาะดินแดง สายรถเมล์ดังข้อมูลที่ระบุไว้ข้างต้น
สำหรับผู้ที่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว การเดินทางเริ่มต้นจากสามเหลี่ยมดินแดง มุ่งหน้าเข้าสู่ถนนวิภาวดีรังสิต ประมาณ 500 เมตร ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จะอยู่ภายในตึกคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (ฝั่งซ้ายมือ) โดยมีจุดสังเกต คือ (1) มหาวิทยาลัยมหิดลจะอยู่ติดกับปั๊มน้ำมันเชลโดยมีป้ายมหาวิทยาลัยสีส้มเขียนว่า CMMU ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจนก่อน (2) มหาวิทยาลัยมหิดลจะอยู่ก่อนถึงกรมดุริยางค์ทหารบกและโรงพยาบาลทหารผ่านศึก โดยสามารถจอดรถได้ที่ตึกของมหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ : จักราชัย ทองเพ็ชร์
เบอร์ติดต่อ : 0884848840
Line : Bommance
E-mail : Bomberman48517@hotmail.comสอบถาม/แบ่งปันประสบการณ์จากงานอาสา


No Comment