ค่ายอาสา พัฒนาชุมชน โรงเรียนกลางน้ำ เกาะปันหยี

กฤษณ์อาสา

คำขอบคุณจากผู้จัดงาน

ขอขอบคุณอาสา พัฒนา รร. กลางน้ำเกาะปันหยี ร่วมแบ่งปันของ เพื่อน้องๆ


ทำดี ทำสื่อ ทาสี

งานนี้จัดช่วง ศุกร์, 06 เม.ย. 2561 07:00 ถึง อาทิตย์, 08 เม.ย. 2561 18:00 (งานค้างคืน)

เปิดรับ : 50 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 59 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : เกาะปันหยี ตำบล : ถ้ำทองหลาง อำเภอ : ทับปุด จังหวัด : พังงา 82180

รายละเอียดงานอาสา

ค่ายอาสา พัฒนาชุมชน โรงเรียนกลางน้ำ เกาะปันหยี

โรงเรียนเกาะปันหยีตั้งอยู่ชุมชนกลางน้ำบนเกาะปันหยี สอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล-ป6.มีนักเรียนจำนวน70กว่าคน ทางโรงเรียน ต้องการพัฒนาด้านทักษะการกีฬา เด็กนักเรียนชอบเล่นฟุตบอล และ วอลเลย์บอล แต่ยังขาดอุปกรณ์กีฬาต่างๆ และสื่อการเรียนการสอนต่างๆ และพัฒนาด้านสนามฟุตบอล ในการทาสีใหม่ และ ทำสนามเด็กเล่น BBL สำหรับชั้น อนุบาล และร่วมพัฒนาทาสีรั้วโรงเรียนใหม่

ภารกิจอาสา

1.ทาสีสนามฟุตบอลใหม่
2.ทาสีทำสนามเด็กเล่นBBLสำหรับเด็กชั้นอนุบาล
3.ทาสีรั้วโรงเรียน
4.ทำสือการเรียนการสอน สำหรับชั้นอนุบาล
5.เลี้ยงขนมโดนัทให้น้องๆ
6.แข่งกีฬากับน้องๆ
7.ทำกิจกรรมสันทนาการกับน้องๆ
8.แบ่งปันอุปกรณ์กีฬา
9.แบ่งปันอุปกรณ์การเรียน โคมไฟอ่านหนังสือ อุปกรณ์หลอดไฟต่างๆ
10.แบ่งปันสิ่งของต่างๆให้น้องๆ

สถานที่ทำกิจกรรม

1.โรงเรียนเกาะปันหยี่
2.เขื่อนเชี่ยวหลาน
3.เกาะเจมส์บอน
4.เขาตะปู
5.เขาพิงกัน
6.เกาะห้อง เกาะไข่

สถานที่พัก

1.คืนที่1นอน รร.เกาะปันหยี
2.คืนที่2นอนตัวเมืองสุราษ ห้องแอร์

กดติดตามเพจ (กฤษณ์อาสา)ได้ที่นีก่อน
https://www.facebook.com/kritAsa/

กำหนดการ
วันศุกร์ที่6เมษา วันหยุด(จักรี)

***วันพฤหัสบดี ที่5เมษายน2561 นัดพบกัน ที่ ปั๊มน้ำมันเชลล์ใต้สถานนี BTSอารีย์ เวลา 19.00น. ลงทะเบียนรายชื่อ
20.00น.ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา เพื่อต่อเรือไปเกาะปันหยี
06.00น.ทำธุระส่วนตัวปั๊มน้ำมัน
07.00น.รับประทานอาหารเช้า (รับผิดชอบตัวเอง)
08.30น.ลงเรือไป รร.เกาะปันหยี
09.00น.ผ.อ.ต้อนรับ แนะนำตัว
10.00น.ปฎิบัติภารกิจ แบ่งกลุ่มทำหน้าที่ต่างๆ
12.00น.พักเทียง รับประทานอาหาร (มื้อที่1)
13.00น.ทำภารกิจต่อ
16.00น.เสร็จภารกิจ
เริ่มแข่งกีฬากับเด็กๆ วอลเลย์บอล(หญิง) ฟุตบอล(ชาย)
ทำภารกิจส่วนตัว
18.00น.รับประทานอาหารเย็น (มื้อ2)
19.00น.ทำการแสดงต่างๆเล่นเกมส์กับเด็กๆ
22.00น.เสร็จภารกิจ พักผ่อน

วันเสาร์ที่7เมษา
07.00น.รับประทานอาหารเช้า (มื้อ3)
08.30น.ออกเดินไปตามเกาะต่างๆ 
11.00น.ขึ้นฝั่ง เดินทางสู่ เขื่อนเชี่ยวหลาน
13.00น.รับประทานอาหารเที้ยง(มื้อ4)
14.00น.ลงเรือล่องเขื่อนเชียวหลาน เขาสามเกลอ แพนางไพร
16.00น.เดินเข้าที่พักตัวเมืองสุราษ 
18.00น.รับประทานอาหารเย็น(มื้อ5)

วันอาทิตย์ที่8เมษา
07.00น.รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่6)
08.30น.ออกเดินทางกลับ กทม 
แวะตามสถานที่ต่างๆ สวนโมกข์ และร้านของฝากต่างๆตามความเหมาะสม
20.00น.ถึง กทม...

ค่ายอาสา พัฒนาชุมชน โรงเรียนกลางน้ำ เกาะปันหยี

รายละเอียด
 โรงเรียนเกาะปันหยีตั้งอยู่ชุมชนกลางน้ำบนเกาะปันหยี สอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล-ป6.มีนักเรียนจำนวน70กว่าคน ทางโรงเรียน ต้องการพัฒนาด้านทักษะการกีฬา เด็กนักเรียนชอบเล่นฟุตบอล และ วอลเลย์บอล แต่ยังขาดอุปกรณ์กีฬาต่างๆ และสื่อการเรียนการสอนต่างๆ และพัฒนาด้านสนามฟุตบอล ในการทาสีใหม่ และ ทำสนามเด็กเล่น BBL สำหรับชั้น อนุบาล และร่วมพัฒนาทาสีรั้วโรงเรียนใหม่

ภารกิจอาสา

1.ทาสีสนามฟุตบอลใหม่
2.ทาสีทำสนามเด็กเล่นBBLสำหรับเด็กชั้นอนุบาล
3.ทาสีรั้วโรงเรียน
4.ทำสือการเรียนการสอน สำหรับชั้นอนุบาล
5.เลี้ยงขนมโดนัทให้น้องๆ
6.แข่งกีฬากับน้องๆ
7.ทำกิจกรรมสันทนาการกับน้องๆ
8.แบ่งปันอุปกรณ์กีฬา
9.แบ่งปันอุปกรณ์การเรียน โคมไฟอ่านหนังสือ อุปกรณ์หลอดไฟต่างๆ
10.แบ่งปันสิ่งของต่างๆให้น้องๆ

สถานที่ทำกิจกรรม

1.โรงเรียนเกาะปันหยี่
2.เขื่อนเชี่ยวหลาน
3.เกาะเจมส์บอน
4.เขาตะปู
5.เขาพิงกัน
6.เกาะห้อง เกาะไข่

สถานที่พัก

1.คืนที่1นอน รร.เกาะปันหยี
2.คืนที่2นอนตัวเมืองสุราษ ห้องแอร์

กดติดตามเพจ (กฤษณ์อาสา)ได้ที่นีก่อน
https://www.facebook.com/kritAsa/

กำหนดการ
วันศุกร์ที่6เมษา วันหยุด(จักรี)

***วันพฤหัสบดี ที่5เมษายน2561 นัดพบกัน ที่ ปั๊มน้ำมันเชลล์ใต้สถานนี BTSอารีย์ เวลา 19.00น. ลงทะเบียนรายชื่อ
20.00น.ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา เพื่อต่อเรือไปเกาะปันหยี
06.00น.ทำธุระส่วนตัวปั๊มน้ำมัน
07.00น.รับประทานอาหารเช้า (รับผิดชอบตัวเอง)
08.30น.ลงเรือไป รร.เกาะปันหยี
09.00น.ผ.อ.ต้อนรับ แนะนำตัว
10.00น.ปฎิบัติภารกิจ แบ่งกลุ่มทำหน้าที่ต่างๆ
12.00น.พักเทียง รับประทานอาหาร (มื้อที่1)
13.00น.ทำภารกิจต่อ
16.00น.เสร็จภารกิจ
เริ่มแข่งกีฬากับเด็กๆ วอลเลย์บอล(หญิง) ฟุตบอล(ชาย)
ทำภารกิจส่วนตัว
18.00น.รับประทานอาหารเย็น (มื้อ2)
19.00น.ทำการแสดงต่างๆเล่นเกมส์กับเด็กๆ
22.00น.เสร็จภารกิจ พักผ่อน

วันเสาร์ที่7เมษา
07.00น.รับประทานอาหารเช้า (มื้อ3)
08.30น.ออกเดินไปตามเกาะต่างๆ 
11.00น.ขึ้นฝั่ง เดินทางสู่ เขื่อนเชี่ยวหลาน
13.00น.รับประทานอาหารเที้ยง(มื้อ4)
14.00น.ลงเรือล่องเขื่อนเชียวหลาน เขาสามเกลอ แพนางไพร
16.00น.เดินเข้าที่พักตัวเมืองสุราษ 
18.00น.รับประทานอาหารเย็น(มื้อ5)

วันอาทิตย์ที่8เมษา
07.00น.รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่6)
08.30น.ออกเดินทางกลับ กทม 
แวะตามสถานที่ต่างๆ สวนโมกข์ และร้านของฝากต่างๆตามความเหมาะสม

ทักษะ :

งานนี้จัดช่วง ศุกร์, 06 เม.ย. 2561 07:00 ถึง อาทิตย์, 08 เม.ย. 2561 18:00 (งานค้างคืน)

เปิดรับ : 50 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 59 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : เกาะปันหยี ตำบล : ถ้ำทองหลาง อำเภอ : ทับปุด จังหวัด : พังงา 82180

คำอธิบายสถานที่จัดงาน

ปัมน้ำมันเชลล์ใต้สถานนีBTS อารีย์

-
-
-

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

รับสมัครจำนวน50ท่าน
ค่าสมัครกิจกรรมท่านละ2690บาท
1ค่ารถตู้ ไปกลับ
2.ค่าเรือเหมาขาไป เกาะปันหยี
3.ค่าอาหาร6มื้อ
4.ค่าที่พักห้องแอร์ ตัวเมืองสุราษ
5.ค่าอุปกรณ์ต่างๆทำกิจกรรม

เนื่องจากค่ายอาสาพัฒนาชุมชน โรงเรียนเกาะปันหยี ครั้งนี้ทางค่ายเราไม่ได้ มีหน่วยงานใด องค์กร หรือบริบัท ใดๆสนับสนุนงบประมาณ ทางเราทำกันเอง และ อาสาทีไปพัฒนาโรงเรียนก็ไปกันด้วยใจ จึงมีค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าทีพัก และอื่นๆ จึงเรียนมาเพื่อทราบสิ่งที่อาสาต้องจ่ายเพิ่มเอง

1.ค่าเรือนำเที่ยวตามเกาะต่างๆ เขาตะปู เขาพิงกัน เกาะเจมส์บอน เกาะห้อง เกาะไข่ หารกัน ท่านละประมาณ150บาท
2.ค่าเรือล่องเขื่อนเชียวหลาน หารกันท่านละ120บาท

สิ่งของต้องห้ามในการนำไปบนเกาะปันหยี

1.สุรา เบียร์ เพราะชาวชุมชนนับถือ ศาสนา อิสลาม
2.อาหารที่มีส่วนประกอบเนื้อหมู

วิธีการสมัคร
1.สมัครกดเข้ารวมได้ที่นี่ก่อนเพื่อสะสมชั่วโมงงานอาสา
2.โอนเงินผ่าน นาย กฤษณ์วรา รุ่งโรจน์ เลขที่บัญชี 270-0-19505-1 ธ.กรุงไทย
3.ส่งสลิปมาที่ข้อความ
https://www.facebook.com/kritAsa/
4.แจ้งชื่อนามสกุล

สิ่งที่เตรียมไป

1.หมวกกันแดด
2.ยารักษาโรค
3เสื้อแขนยาว
4.ครีมกันแดด แว่นกันแดด

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ : กฤษณ์อาสา
เบอร์ติดต่อ : 0922596818สอบถาม/แบ่งปันประสบการณ์จากงานอาสา


litth (อาสา)
1 year ago

สวัสดีครับ สนใจสมัครกิจกรรมนี้ แต่ผมกดสมัครในระบบ ยังไม่ไดครับ

Picaroon (อาสา)
1 year ago

กดสมัคร แล้วรอตอบรับเพื่อโอนเงินใช่ไหมครับ หรือให้โอนเงินเลย