เพาะกล้าโกงกาง อาสาสร้างป่าเลน

อาสามาด้วยกัน

คำขอบคุณจากผู้จัดงาน

อาสามาด้วยกันขอขอบคุณจิตอาสาทุกๆท่านที่ช่วยเหลือกันทั้งแรงกาย แรงใจ จนภารกิจของพวกเราสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี พวกเราเชื่อว่า การให้ คือการรับ ที่ดีที่สุด


พัฒนาตัวตน
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
พัฒนาสังคม

งานนี้จัดช่วง เสาร์, 24 มี.ค 2561 07:30 - 20:30 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 70 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 13 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : สำนักงานสวนป่าชายเลน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ตำบล : สัตหีบ อำเภอ : สัตหีบ จังหวัด : ชลบุรี 20180

รายละเอียดงานอาสา

- จุดประสงค์ -

มุ่งเน้นการเพาะต้นกล้า และปลูกป่าเลนใหม่ เพื่อลดความรุนแรงของคลื่น เพิ่มพื้นที่ป่าชายฝั่ง และสร้างแหล่งอาหารให้สัตว์น้ำ อีกทั้งช่วยสร้างแหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับระบบนิเวศน์ป่ายชายเลน ตลอดจนเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจอีกด้วย

กำหนดการ เพาะกล้าโกงกาง อาสาสร้างป่าเลน

07.30 – 08.00 ลงทะเบียน (ปั๊ม ปตท.สนามเป้า)
08.00 – 11.00 เดินทางไปยังหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
11.00 – 12.00 ถึงหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ + กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างจิตอาสา
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารเที่ยง
13.00 – 14.00 อาสาร่วมกันเพาะต้นกล้าโกงกาง
14.00 – 15.30 อาสาร่วมกันปลูกต้นกล้าโกงกางเพื่อสร้างป่าเลนใหม่นอกชายฝั่ง
15.30 - 16.30 สรุปกิจกรรม "เพาะกล้าโกงกาง อาสาสร้างป่าเลน"
16.30 - 18.00 พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ หาดดงตาล
18.00 - 20.30 เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ขั้นตอนการสมัคร

1.สมัครร่วมกิจกรรมผ่านระบบธนาคารจิตอาสา เพื่อสะสมชั่วโมงอาสา

2. Inbox(ข้อความ) เพื่อขอใบสมัครออนไลน์มายังเพจ อาสามาด้วยกัน m.me/asa.kreate

3.ทางอาสามาด้วยกันจะตอบรับการเข้าร่วมของท่านเมื่อทำตามขั้นตอนในข้อ2 ส่งใบสมัครและหลักฐานการเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ: กรณีผู้สมัครโอนเงินยืนยันแล้ว แต่มีความจำเป็นต้องขอยกเลิก ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัคร แต่สามารถหาคนมาแทนตัวท่านได้ เนื่องจากทางทีมงานได้เตรียมการในส่วนที่ต้องมีค่าใช้จ่ายไปแล้ว และจะนำเงินในส่วนนี้ สมทบทุนกิจกรรมอาสาในโอกาสต่อไป

ทักษะ : -

งานนี้จัดช่วง เสาร์, 24 มี.ค 2561 07:30 - 20:30 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 70 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 13 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : สำนักงานสวนป่าชายเลน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ตำบล : สัตหีบ อำเภอ : สัตหีบ จังหวัด : ชลบุรี 20180

คำอธิบายสถานที่จัดงาน

สำนักงานสวนป่าชายเลน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

- ค่าใช้จ่าย -
เดินทางไปกับรถบัส ค่าใช้จ่ายคนละ 740 บาท (มีประกันการเดินทาง)
เดินทางไปเอง ค่าใช้จ่ายคนละ 500 บาท
* สำหรับท่านที่เดินทางไปเอง ลงทะเบียนเวลา 11.00 น. ณ สำนักงานสวนป่าชายเลน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

- สิ่งที่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายบาท -
1. รถบัสปรับอากาศ ไปกลับ กรุงเทพ –สัตหีบ (เฉพาะเดินทางไปกับรถบัส)
2. ประกันการเดินทาง (เฉพาะเดินทางไปกับรถบัส)
3. อาหารกลางวัน 1 มื้อ
4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมอาสา

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ : ทิพย์ชยพล(เน)
เบอร์ติดต่อ : 0876776733
Line : tpnaeสอบถาม/แบ่งปันประสบการณ์จากงานอาสา


tanida888 (อาสา)
1 year ago

ขอใบสมัครเดินทางเอง 2 คนค่ะ

อาสามาด้วยกัน (องค์กร)
1 year ago

รบกวนinbox เข้ามาที่ m.me/asa.kreate นะครับ