อาสาตามธรรม นำโดย พี่นิและพี่ภูริทัต (เช้า)

ธรรมภาคี เพลินธรรมนำชม @ BIA

คำขอบคุณจากผู้จัดงาน

ขอบคุณและอนุโมทนาค่ะ ติดตามกิจกรรมต่างๆ ของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ได้ที่ http://www.bia.or.th/ หากท่านตามชมแล้ว เห็นว่าเหมาะมีเวลา กรุณาแจ้งชื่อ/นามสกุล รอบที่ตาม ภาพที่ชอบ ข้อคิดที่ได้ มาที่ email : plearndhamma.bia@gmail.com เพื่อที่เราจะได้แจ้งอีกครั้งเมื่อมีการอบรมเข้ม ราวต้นปีหน้า ............. ขอบคุณค่ะ


อาสาตามธรรม
น้อมนำปฏิบัติ
หากชอบใจนัก
ชวนชักมานำชม

แสนยินดีปรีดา
หากท่านมานำ
ร่วมด้วยช่วยกัน

งานนี้จัดช่วง อาทิตย์, 18 ก.พ. 2561 10:00 - 12:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 10 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 2 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : หอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ตำบล : จตุจักร อำเภอ : จตุจักร จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 10900

รายละเอียดงานอาสา

เกริ่นนำ

เพื่อสืบสานงานพระพุทธศาสนา ผ่านงาน ปณิธาน และอุดมการณ์ของพุทธทาสภิกขุ ในการนำ พาความถูกต้องและสันติสุขทั้งทางกาย จิตใจ และ ปัญญา ให้กลับคืนสู่สังคมมนุษยชาติ ด้วยการ 
- เข้าถึงหัวใจของศาสนาตน 
- ทำความเข้าใจกันระหว่างศาสนา 
- การออกเสียจากอำนาจแห่งวัตถุนิยม ทุกคนสามารถเป็นพุทธทาสได้...คือรับใช้ในการเผยแผ่พุทธศาสนาด้วยการทำตัวอย่างในการปฏิบัติให้ดู มีความสุขให้ดู จนผู้อื่นพากันทำตาม

------------------------------------------------------------------------------
หน้าที่ของเพลินธรรม นำชม เป็นผู้แนะนำสถานที่บริเวณหอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ ให้แก่ผู้มาเยี่ยมชมหรือ ผู้ใช้บริการ โดยการนำพาไปตามบริเวณ ต่าง ๆ ภายในหอ พร้อม ๆ กับการบรรยายนำเสนอข้อมูล และความหมายของปริศนาธรรมต่าง ๆ ซึ่งจัดเป็น อธิบายหลักหรือทฤษฎีของพุทธศาสนา (ปริยัติ) อันจะนำมาซึ่งประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจเปี่ยมด้วย เนื้อหาสาระ และความเพลิดเพลินไปพร้อม ๆ กัน
เนื้อหาที่ต้องนำเสนอ

- เป้าหมายและภารกิจของหอ
- ความหมายปริศนาธรรมของประติมากรรม ภาพจิตรกรรม และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏในหอ
- ประชาสัมพันธ์และชักชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมของหอในโอกาสต่าง ๆ 

รอบ - เวลานำชม
รอบปรกติ วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
- รอบเช้า เวลา ๑๐.๐๐ น.
- รอบบ่าย เวลา ๑๓.๓๐ น. 
(เฉลี่ยเวลารอบละ ๒ – ๓ ชั่วโมง)
รอบพิเศษ วันธรรมดา สำหรับผู้ที่แจ้งความประสงค์มาเป็นหมู่คณะ ซึ่งเป็นการนัดหมายล่วงหน้า
------------------------------------------------------------------------------
อาสาตามธรรม
น้อมนำปฏิบัติ
หากชอบใจนัก
ชวนชักมานำชม

แสนยินดีปรีดา
หากท่านมานำ
ร่วมด้วยช่วยกัน
นำพาพ้นภัย

หากท่านตามชมแล้ว เห็นว่าเหมาะมีเวลา กรุณาแจ้งชื่อ/นามสกุล รอบที่ตาม ภาพที่ชอบ ข้อคิดที่ได้
มาที่ email : plearndhamma.bia@gmail.com
เพื่อที่เราจะได้แจ้งอีกครั้งเมื่อมีการอบรมเข้ม ราวต้นปีหน้า 

............. ขอบคุณค่ะ

ทักษะ : -

งานนี้จัดช่วง อาทิตย์, 18 ก.พ. 2561 10:00 - 12:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 10 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 2 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : หอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ตำบล : จตุจักร อำเภอ : จตุจักร จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 10900

การเดินทาง

แผนที่รูปภาพ

คำอธิบายสถานที่จัดงาน

พบกันบริเวณหน้าห้องหนังสือและสื่อธรรม จากนั้นภาคีเพลินธรรมนำชมจะพาชมภาพปริศนาธรรมบริเวณชั้น 1,2 ของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

MRT/BTS จตุจักร
แล้วต่อมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้ามา

หรือ MRT พหลโยธิน
แล้วเดินข้ามสวนสาธารณะข้าง central ลาดพร้าว
แล้วข้ามสะพานลอยเดินตรงมาทางสวนรถไฟ
จอดรถบริเวณสวนรถไฟ (ค่าจอดรถ 20 บาท/วัน) แล้วเดินย้อนกลับเข้ามา

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ : สุพักตรา ตันเสียงสม
เบอร์ติดต่อ : 0819911140
E-mail : plearndhamma.bia@gmail.comสอบถาม/แบ่งปันประสบการณ์จากงานอาสา


No Comment