อาสาสอนเด็กไทยพลัดถิ่น ณ หมู่บ้านสิงขรสุวรรณคีรี จ.มะริด พม่า

ONE FINE DAY

คำขอบคุณจากผู้จัดงาน

ขอบคุณทุกท่ายครับ


รับสมัครครู อาสามาสอนเด็กไทยพลัดถิ่น

งานนี้จัดช่วง เสาร์, 09 มิ.ย. 2561 05:00 ถึง อาทิตย์, 10 มิ.ย. 2561 21:00 (งานค้างคืน)

เปิดรับ : 30 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 40 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : หมู่บ้านสิงขรสุวรรณคีรี อ. ตะนาวศรี จ.มะริด พม่า ตำบล : คลองวาฬ อำเภอ : เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์ 77000

รายละเอียดงานอาสา

แรงบันดาลใจ

ทางทีมงานได้ข้ามไปฝั่งพม่า ได้เจอคนพม่า เชื้อสายไทย หรือ คนไทยพลัดถิ่น มีชีวิตความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบาก เราจึงมีโครงการเข้าไปเยี่ยมพี่น้องไทยพลัดถิ่น

คนไทยพลัดถิ่น หรือที่ทางราชการเรียกว่า ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยสยาม ที่อพยพมาอยู่ตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัย หลังการยึดครองของอังกฤษ ชาวไทยเหล่านี้จึงกลายเป็นสัญชาติพม่า แต่ก็ยังไปมาหาสู่กับญาติพี่น้องฝั่งไทยตลอด และมีชาวไทยในเขตตะนาวศรีที่เข้ามาทำคลอดในฝั่งไทย และต้องการให้บุตรเป็นสัญชาติไทย เพราะมีความเกี่ยวดองกับฝั่งไทย และส่วนใหญ่ทางแถบจังหวัดเกาะสอง (วิกตอเรียพอยท์) ของพม่าก็มีชาวไทยมากมาย แต่ในปัจจุบันยังถือว่าชาวไทยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนไร้สัญชาติ

คนไทยพลัดถิ่นที่อยู่ในฝั่งประเทศพม่า จะมีความน่าสนใจคือ คนที่นี่จะมีเครือญาติกับคนฝั่งไทย อย่างคนไทยในตำบลสิงขรจะมีเครือญาติกับคนอำเภอบางสะพาน และอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คนไทยในพม่าจะเชิดชูบูชาและภักดีต่อประมุขของไทย แทบทุกครัวเรือนจะมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชวงศ์ประดับไว้ตามบ้าน ร่วมจัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา ศึกษาเล่าเรียนภาษาไทย ประวัติศาสตร์ไทย ฝากเงินกับธนาคารไทย ใช้เงินไทย และใช้นามสกุลอย่างไทย[23] คนไทยในพม่าส่วนมากเป็นคนปักษ์ใต้ พูดภาษาไทยถิ่นใต้ในชีวิตประจำวัน แต่คนรุ่นใหม่อ่านและเขียนภาษาพม่าได้ด้วย เพราะทุกคนต้องเข้าเรียนโรงเรียนพม่า แต่ในชีวิตประจำวันพูดภาษาไทย และหลายคนก็เรียน และอ่านหนังสือไทย โดยอาศัยพระภิกษุเปิดสอนในวัด

คนไทยพลัดถิ่นซึ่งเป็นคนไทยอยู่ตรงขอบชายแดนไทย – พม่า ตรงบริเวณจังหวัดระนอง ชุมพร และประจวบคีรีขันธ์ คนกลุ่มนี้ ทางพม่าไม่ยอมรับให้เป็นพลเมืองของพม่า ขณะที่ไทยเองก็ไม่ยอมรับญาติร่วมเผ่าพันธุ์ กลุ่มนี้ให้เป็นพลเมืองไทยซึ่งอันเป็นผลพวงมาจากการกำหนดเขตแดนไทย – พม่า ที่กันเอาถิ่นที่อยู่อาศัยของบรรพบุรุษคนไทยกลุ่มนี้ ไปอยู่ในดินแดนฝั่งพม่า ตรงแนวบริเวณชายแดนที่เดินข้ามพรมแดนไปมาหาสู่กันไป – มา แค่ไม่กี่ก้าว ภัยพิบัติสึนามิเที่ยวนี้ มีคนไทยพลัดถิ่น หรือคนไทยไร้สัญชาติ ได้รับผลกระทบเต็มๆ ประมาณ 20 ครอบครัว ร่วม 100 คน

เด็กไทย ที่หมู่บ้านสิงขร


** อาสานำถุงนอน เนื่องจากอุปกรณ์การนอนอาจไม่เพียงพอสำหรับทุกท่าน
และ อุปกรณการสอนมาด้วย เนื่องจากเด็กจะมีอายุ 9-12 ปี เป็นเด็กโต จะเน้นการสอนทักษะอาชีพ และ ร่วมแรกเปลี่ยนประสบการณกัน ซึ่งเด็กๆสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ และ สามารถบริจาคอุปกรณ์การเรียนได้**

วัดสิงขรวราราม

วัดเก่าเดิม อายุวัดเก่าเเก่300ปี วัดสิงขรณ์ วราราม ต.สิงขรณ์ อ.ตะนาวศรี จ.มะริด ( ประเทศพม่า )


วัดคนไทยแท้ๆในอดีต 

คุยกับยายเลียบ ณ หมู่บ้านสิงขรสุวรรณคีรี เมืองตะนาวศรี พม่าใต้

ได้คุยกับแก ยายแกก็ร่ายชื่อหมู่บ้านคนไทยพลัดถิ่นในถิ่นแถวนั้นมาเสียยาวเหยียด เช่น หมู่บ้านสงขลา หมู่บ้านมุโพรง หมู่บ้านลำปะเทง หมู่บ้านสองช่อง และหมู่บ้านทองหลาง เป็นต้น แล้วก็บอกว่า อยู่ทางนี้ พม่าก็ว่าคนไทย ไปอยู่ทางไทย ตำรวจไทยบอกพม่า ทั้งๆ ที่พูดไทยได้ จะไปอยู่ไทยก็ไม่มีที่ดินทำกิน ไม่มีเงินซื้อ อยู่สิงขรมีที่ดินบรรพบุรุษให้ทำกิน มีญาติพี่น้อง เราเป็นคนไทยเหมือนกันหัวใจเป็นไทยอยู่ หลังจากฟังแกพูดแล้ว ผมรู้สึกใจหายคล้ายมีก้อนสะอึกมาจุกตรงคอ ด้วยเหตุผลทางการเมืองและการปกครองยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ยุคอาณานิคม และช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง จึงทำให้พวกเขากลายเป็น คนพม่าเชื้อสายไทย ตกค้างอยู่ในดินแดนแห่งนี้ ยายเลียบพูดภาษาไทยเหมือนคนไทยปักษ์ใต้ บ้างก็ว่ามีสำเนียงคล้ายกับคนบางสะพานที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ด่านสิงขร จุดข้ามแดนไปยังหมู่บ้านคนไทย

“ด่านสิงขร” นั้นเป็นตลาดการค้าชายแดนที่เป็นเพียงจุดผ่อนปรนการค้า ยังไม่ได้เปิดเป็นด่านหรือจุดผ่านแดนถาวร ในอดีต บริเวณด่านสิงขรนั้นมีความสำคัญกับทั้งไทยและพม่า โดยใช้เป็นเส้นทางคมนาคมผ่านแผ่นดินคาบสมุทรจากชายฝั่งทะเลด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง คือ ฝั่งทะเลอ่าวไทย ไปยังฝั่งทะเลอันดามันที่พม่า เรียกกันว่า เส้นทางข้ามคาบสมุทร 

ตารางกิจกรรม

ตารางกิจกรรม

9 มิย
5.00 ออกจากปตท สนามเป้า
9.30 ถึงด่าน สิงขร ซื้อของ และ ทำเรื่องข้ามแดน และ ไหว้พระวัดด่านสิงขร
11.00 เข้าพม่า ไปบ้านหมู่ดอง เที่ยวชมเมือง และ เขต กระเหรี่ยง
ไปวัดมอญ และ วัดพม่าตลอดทาง ซึ่งก่อนหมู่บ้านคนทยพลัดถิ่น เราจะไหว้ศาลไทย ทานอาหาร ข้าวแกงพม่า
16.00 ถึงหมู่บ้านสิงขรสุวรรณคีรี ไหว้เจ้าอาวาสทานอาหารเย็นที่เราเตรียมไว้ให้ พูดคุยกับยายเรียบคนไทยพลัดถิ่นดั่งเดิมก่อนแยกดินแดน 
และ ทานอาหารเย็นที่เราเตรียมไว้ให้ มื้อ ที่1 เป็นอาหารพม่า และ ไทย
ประชุมการสอนพุ้งนี้ ที่โรงเรียนในหมู่บ้านซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กไทย พลัดถิ่น และ มีพม่า กระเหรี่ยงปะปน

10. มิย
8.00 ทานอาหารเช้า ที่เราเตรียมไว้มื้อที่ 2
9.30 เริ่มการสอนโดยแบ่งกลุ่มกัน
11.00 เสร็จภารกิจ
11.30 เดินทางไปบ้านแหลม ญวณ ไหว้พระ ซึ่งเราจะเห็นวัดไทยรูปแบบ โบราณมาก และ เยี่ยมชาวบ้านคนไทยพลัดถิ่นที่บ้านแหลม ญวณ และ เดินทางกลับ
14.00 ถึงฝั่งไทยแวะ เที่ยวอ่าวมะนาว
16.00 เดินทางกลับ
20.00 ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

*** กิจกรรมอาจเปลี่ยนเเปลงได้ตามความเหมาะสม ***

ทักษะ :

งานนี้จัดช่วง เสาร์, 09 มิ.ย. 2561 05:00 ถึง อาทิตย์, 10 มิ.ย. 2561 21:00 (งานค้างคืน)

เปิดรับ : 30 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 40 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : หมู่บ้านสิงขรสุวรรณคีรี อ. ตะนาวศรี จ.มะริด พม่า ตำบล : คลองวาฬ อำเภอ : เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์ 77000

คำอธิบายสถานที่จัดงาน

ปตท สนามเป้า

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
1. กดสมัครร่วมกิจกรรมผ่านระบบธนาคารจิตอาสา เพื่อสะสมชั่วโมงอาสา
2. แจ้งข้อมูลส่งมาที่ inbox ของ page One fine day
3. รอการตอบรับ
4. โอนเงิน 2130 บาท/คน มาที่บัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย เลขบัญชี 235-2-36290-5 ชื่อบัญชี นาย สุธี วัฒนกุล หรือ ไทยพานิช 406-466738-5 ชื่อบัญชี นาย สุธี วัฒนกุล<
5. แจ้งจำนวนเงิน วันที่ และเวลาโอนเงินกลับมา (ถ่ายรูปหรือสแกนสลิปก็ได้ ถ้าโอนผ่านระบบเวปไซต์สามารถตรวจสอบได้เอง หรือ Capture รูปหน้าจอหลังจากการโอน)
6.กรอกข้อมูลที่การสมัคร และ upload slip ที่ เพจ www.facebook.com/onefinedayclub
7.กดเข้าร่วมในห้องกิจกรรมได้เลยคับ และ รอประกาศรายชื่อ
https://www.facebook.com/events/154322505272629/

สิ่งที่รวมในทริป
1. ค่ารถไปกลับกรุงเทพ
2.เสื้อกิจกรรม 1 ตัว
3.ค่ารถเข้าพม่า
4.เงินบริจาคทางวัด และ เด็กๆๆ
5. ค่าวิทยากร
6. ค่าอาหาร 2 มื้อ

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ : วันฟายเดย์
เบอร์ติดต่อ : 0831919554
Line : navigatorsutee
E-mail : mongwin123@gmail.comสอบถาม/แบ่งปันประสบการณ์จากงานอาสา


พัทธนันท์ (อาสา)
1 year ago

จะสมัครได้ยังไงค่ะ

One fine day (องค์กร)
1 year ago

inbox มากะได้ครับ www.facebook.com/onefinedayclub

yingpimt (อาสา)
1 year ago

1. ขอทราบ "จำนวนเด็ก" จะได้เตรียมของบริจาคไปให้พอเพียง 2. อุปกรณ์การเรียนการสอน ที่เน้นฝึกทักษะอาชีพเด็ก 9-12 ปี ช่วยแนะนำ/ ยกตัวอย่างให้ด้วยค่ะ จะได้เลือกไปใช้งานได้จริง ไม่ต้องทิ้งเสียของค่ะ ขอบคุณค่ะ

One fine day (องค์กร)
1 year ago

30-40 คนครับ อยากได้อุปกรณ์การเรียนครับ ส่วนการสอน เราจะมี line กลุ่มเพื่อประชุม และ แบ่งกลุ่มกันก่อนเดินทางครับ

yingpimt (อาสา)
1 year ago

1. ขอทราบ "จำนวนเด็ก" จะได้เตรียมของบริจาคไปให้พอเพียง 2. อุปกรณ์การเรียนการสอน ที่เน้นฝึกทักษะอาชีพเด็ก 9-12 ปี ช่วยแนะนำ/ ยกตัวอย่างให้ด้วยค่ะ จะได้เลือกไปใช้งานได้จริง ไม่ต้องทิ้งเสียของค่ะ ขอบคุณค่ะ

yingpimt (อาสา)
1 year ago

ขอบคุณมากค่ะ (:

One fine day (องค์กร)
1 year ago

inbox มานะครับ www.facebook.com/onefinedayclub อย่าลืมนะครับ สำคัญมาก