อาสาล้างอาสนวิหารมีคาแอล ศึกษาชุมชนแคทอลิค ร่วมงานเทศกาลแห่ดาว

ONE FINE DAY

คำขอบคุณจากผู้จัดงาน

ขอบคุณครับ


ทำอาสา และ เรียนรู้ชุมชน ร่วงานเทศกาล

งานนี้จัดช่วง อาทิตย์, 23 ธ.ค. 2561 07:00 ถึง อังคาร, 25 ธ.ค. 2561 21:00 (งานค้างคืน)

เปิดรับ : 19 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 62 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : าสนวิหารมีคาแอล ตำบล : ท่าแร่ อำเภอ : เมืองสกลนคร จังหวัด : สกลนคร 47230

รายละเอียดงานอาสา

แรงบันดานใจ

เนื่องจากที่ผ่ามางานของonefineday มีการทำชุมชนสัมพันธ์ทั้งชาวพุทธ และ มุสลิม แต่กิจกรรมนี้เป็นครั้งแรกที่จะเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนชาวคริส ซึ่งเป็นอีกศาสนาหนึ่งในประเทศไทยที่มีผู้นับถือเป็นจำนวนมาก  เป็นการเรียนการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนแผ่นดินไทย ไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาอะไร


*** กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ผ่านสื่อกลางชุมชน คือ สาสนวิหารมีคาแอล กิจกรรมนี้เป็นการบันทึกเรื่องราว แนวคิดชาวแคทอลิค เพื่อ ปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยไม่มีการเชิญชวนให้เปลี่ยนศาสนา หรือ ชี้ให้เห็นว่าศาสนาไหนดีกว่า แต่เป็นการเรียนรู้การอยู๋ร่วมกันของทุกๆศาสนาอย่างสันติ ทุกๆศาสนาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ ***


นอกจากนี้จะมีผู้ที่เป็นชาคริสจากทั่วโลก และ ในประเทศร่วมกิจกรรมเป็นจำนวน และ อาจมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมในเรื่องความสะอาด ดังนั้นภารกิจของเราจะเป็นการกำจัดสิ่งสกปรก และ อำนวยคามสะดวกแก่ชาวบ้าน และ นักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน

หมู่บ้านท่าแร่ (ชุมชนคาทอลิค)หมู่บ้านท่าแร่ เป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นหมู่บ้านที่มีประชากรนับถือศาสนาคริสต์มากที่สุดในประเทศไทย เป็นชุมชนที่เก่าแก่มีอายุกว่า 100 ปี ชาวบ้านแทบทุกหลังคาเรือนนับถือศาสนาคริสต์ ในอดีตประมาณปี พ.ศ.2427 ประชากรชาวท่าแร่เป็นคริตชน อพยพมาจากประเทศเวียดนามประมาณ 40 คน อาศัยอยู่ในตัวเมืองสกลนคร และมีบาทหลวงเกโก(มิชชั่นนารีชาวฝรั่งเศส) เป็นผู้ดูแลความเป็นอยู่ แต่เนื่องจากจำนวนประชากรเพิ่มขึ้น กอปรกับมีปัญหากับเจ้าหน้าที่ของรัฐบางคน จึงได้ย้ายมาตั้งถิ่นฐานใหม่ที่บ้านท่าแร่ ซึ่งเต็มไปด้วยป่าไม้มีหินลูกรังทั่วไป และคนพื้นเมืองเรียก "หินแฮ่" และยังเป็นที่ตั้งของอัครสังฆมณฑลท่าแร่ หนองแสง หรือสำนักมิสซังท่าแร่ฯ หมู่บ้านนี้มีผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมตารางหมากรุก คล้ายกับบ้านเมืองในแถบประเทศตะวันตก นอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสที่งดงามเรียงรายสองข้างทางในถนนสายหลักของหมู่บ้านเป็นจำนวนมาก 

สำหรับกิจกรรมท่องเที่ยวภายในหมู่บ้านท่าแร่นั้น จะได้พบกับความสวยงามของบ้านโบราณอายุมากกว่า 100 ปี โดยอาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นแบบตึกปูนทรงยุโรปในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสผสมเวียดนาม อาคารแต่ละหลัง ถูกสร้างขึ้นด้วยการใช้ภูมิปัญญาช่างและประสบการณ์การก่อสร้างบ้านแบบก่ออิฐฉาบปูนไม่มีช่างใด ทำได้และไม่ค่อยพบเห็นที่ไหน อีกด้วย 

เทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส

ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่บ้านท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ในทุกๆ วันที่ 25 ธันวาคม ของทุกปี ชุมชนแห่งนี้จะจัดเทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส โดยจัด "ขบวนแห่ดาวคริสต์มาส" ที่ อ.เมือง โดยเชื่อว่า "ดาว" เป็นสัญลักษณ์ของการเสด็จลงมาประสูติบนโลกมนุษย์ของพระเยซู ขบวนรถจะตกแต่ง ด้วยดาวขนาดใหญ่ ประดับประดาด้วยดวงไฟวิทยาศาสตร์หลากสีสันอย่างสวยงาม และจะสื่อถึงเรื่องราวการประสูติของพระเยซู ในทุกปีจะมีรถดาวเข้าร่วมขบวนประมาณ 200 คัน ชาวบ้านก็จะตกแต่งโคมไฟรูปดาวไว้ที่หน้าบ้าน จากนั้นเป็นการเฉลิมฉลองในหมู่ชาวคริสต์ มีการร้องเพลงประสานเสียง การประกวดร้องเพลงคริสต์มาส มีการจำหน่ายสินค้าและมีมหรสพทั้งคืน

ตารางกิจกรรม


23 ธันวาคม
7.00 ออกจาก ปตท สนามเป้า เดินทางสู่สกลนคร 
16.00 ถึงอาสนวิหารมีคาแอล ร่วมงานแห่ดาวในวันแรก เป็นการแห่ดาวใหญ่ ชมการละเล่นแบบ ชาวแคทอลิค และ กิจกรรมอื่นๆ
พักที่วัดมีคาแอล 

24 ธันวาคม
8.00 อาสาทำความรู้จักกัน เเละ ละลายพฤติกรรม
9.00 เริ่มล้างวัดมีคาแอล และ ช่วยชาวบ้านติดดาวต่างๆไว้เตรียงานสำหรับคืนวันที่สอง ร่วมทั้งเก็บขยะจากงานเมื่อคืน
จากนั้น เรียนรู้ชุมชน และ ฟังธรรมมะในแบบคาทอลิค (ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการเรียนรู้ชุมชน เราไม่มีนโยบายให้เปลี่ยนศาสนา)
11.00 เดินศึกษาชุมชน กับ ไกด์ชุมชน เดินดูตึกเก่าต่างๆในแบบรั่งเศส พร้อมฟังประวัติความเป็นมา
13.00 เดินทางไปผ่อนครายที่บึงหนองหารหลังจากเหนื่อยมาทั้งวัน
16.00 เริ่มเตรียมงานในคืนแห่ดาววันที่สอง จะเป็นคืนแห่ดาวเล็ก 
อาสาช่วยกันอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และ นักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน
และ จนงานเลิก

25 ธันวาคม 
8.00 อาสาเริ่มเดินเก็บขยะ จากงานเมื่อวาน และเตรียมเดินทางกลับ 
10.00 เดินทางกลับ
21.00 ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ
*** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

ทักษะ :

งานนี้จัดช่วง อาทิตย์, 23 ธ.ค. 2561 07:00 ถึง อังคาร, 25 ธ.ค. 2561 21:00 (งานค้างคืน)

เปิดรับ : 19 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 62 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : าสนวิหารมีคาแอล ตำบล : ท่าแร่ อำเภอ : เมืองสกลนคร จังหวัด : สกลนคร 47230

คำอธิบายสถานที่จัดงาน

ปั้ม ปตท สนามเป้า

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

1. กดสมัครร่วมกิจกรรมผ่านระบบธนาคารจิตอาสา เพื่อสะสมชั่วโมงอาสา
2. แจ้งข้อมูลส่งมาที่ inbox ของ page One fine day
3. รอการตอบรับ
4. โอนเงิน 2100 บาท/คน มาที่บัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย เลขบัญชี 235-2-36290-5 ชื่อบัญชี นาย สุธี วัฒนกุล หรือ ไทยพานิช 406-466738-5 ชื่อบัญชี นาย สุธี วัฒนกุล<
5. แจ้งจำนวนเงิน วันที่ และเวลาโอนเงินกลับมา (ถ่ายรูปหรือสแกนสลิปก็ได้ ถ้าโอนผ่านระบบเวปไซต์สามารถตรวจสอบได้เอง หรือ Capture รูปหน้าจอหลังจากการโอน)
6.กรอกข้อมูลที่การสมัคร และ upload slip ที่ เพจ
www.facebook.com/onefinedayclub
7.กดเข้าร่วมในห้องกิจกรรมได้เลยคับ และ รอประกาศรายชื่อ
https://www.facebook.com/events/537940439933347/


สิ่งที่รวมในกิจกรรม

1. ค่ารถไปกลับ กรุงเทพสกลนคร
2. เสื้อกิจกรรม 1 ตัว
3. ค่าที่พัก 2 คืน
4. ค่าวิทยากรชุมชน
5. ค่าอุปกรณ์ทำอสาสมัคร
6. ค่าประกันกาเดินทาง
7. เงินทำบุญให้กับทางวัด


รายละเอียดประกันการเดินทาง วงเงินในกรณีเสียชีวิต 100000 บาท
วงเงินรักษาพยาบาลไม่เกิน 10000 บาท

ความคุ้มครอง

-การประกันอุบัติเหตุช่วงสั้น

-คุ้มครองการเสียชีวิต
+การสูญเสียอวัยวะ และสายตา
+ค่ารักษาพยาบาล


ข้อตกลงคุ้มครอง-ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกนภัยเสียชีวิต หรือสูญเสียมือ เท้า และสายตา

+ภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิดอุบติหตุ
+หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล หรือคลีนิค และเสียชีวิต หรือสูญเสีย มือ เท้า และสายตา เพราะความบาดเจ็บนั้นการสูญเสียอวัยวะ


-การสูญเสียมือหรือเท้า : หมายความถึง
+การถูกตัดออกตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้า หรือ
+สูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะนั้นโดยถาวร

-การสูญเสียสายตา
+ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาได้ตลอดไป

การชดใช้ค่าสินไหม


-100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย


+เสียชีวิต


+สูญเสียมือ เท้า และสายตา รวมกันตั้งแต่ 2 ชิ้น ขึ้นไป


-60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย


+สูญเสียมือ เท้า และสายตา ชิ้นใดชิ้นหนึ่ง

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ : วันฟายเดย์
เบอร์ติดต่อ : 0831919554
Line : navigatorsutee
E-mail : mongwin123@gmail.comสอบถาม/แบ่งปันประสบการณ์จากงานอาสา


ชุติมณฑน์ (อาสา)
10 months ago

ขอสอบถามค่ะ พักอย่างไรค่ะ รวมค่าอาหารด้วยหรือเปล่าค่ะ

ONE FINE DAY (องค์กร)
10 months ago

พัก homestay ครับ ไม่รวมอาหารครึบ

Jaruwan (อาสา)
11 months ago

ถ้าเดินทางไปที่จุดนัดหมายเองค่าใช้จ่ายยังเท่าเดิมไหมคะ พอดีไม่ได้อยู่กรุงเทพค่ะ อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ

ONE FINE DAY (องค์กร)
11 months ago

หัก1000บาทครับ

Jaruwan (อาสา)
11 months ago

ต้องจ่าย 1100 บาทใช่ไหมคะ

Jaruwan (อาสา)
11 months ago

ขอโทษทีค่ะ นึกว่าตรงกับวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ขอโทษที่ไม่ได้ดูปฏิทินให้ดีก่อนค่ะ