วันที่ 25 สิงหาคม 61 อาสาสร้างฝาย (check dam) รุ่น 3 ฟื้นฟูผืนป่า คืนความชุมชื้นให้ระบบนิเวศ ลดการสูญเสียสัตว์ป่า ภายใน 1 วัน จ.เพชรบุรี

อาสาบ้านดินไทย

คำขอบคุณจากผู้จัดงาน

ขอบคุณอาสาทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมโอกาสหน้าเชิญร่วมกิจกรรมใหม่ครับ


ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ แบบเต็มรูปแบบกัน

รายละเอียดงานอาสา

วันที่ 25 สิงหาคม 61 อาสาสร้างฝาย (check dam) รุ่น 3 ฟื้นฟูผืนป่า คืนความชุมชื้นให้ระบบนิเวศ ลดการสูญเสียสัตว์ป่า ภายใน 1 วัน จ.เพชรบุรี

.

แนวคิดในการทำฝาย

แนวคิดในการทำฝาย


 


       “โครงการ อาสาสร้างฝายชะลอน้ำ”  เกิดจากแนวคิดที่ว่า  “ฝายชะลอน้ำ”    เป็นเครื่องมือที่ช่วย ลดความสูญเสียจากปัญหาน้ำท่วม และเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผืนป่า


          จากการเก็บข้อมูลพบว่า  พื้นที่ อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี  เกิดน้ำท่วม เกือบทุกปี โดยปีที่ผ่านมาก็เกิดน้ำท่วม  ท่ายาง  จ.เพชรบุรี อย่างหนัก     มีประชาชนถูกน้ำท่วมอย่างมาก  ทำให้ทรัพย์สินเสียหายจำนวนมาก    ทำให้มีการสอบถามว่า น้ำที่ท่วม อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี มาจากไหน คำตอบที่ได้คือมาจาก   อุทยานแห่งชาติแกงกระจาน ซึ่งเป็นผืนป่า   ที่ใหญ่แห่งหนึ่งในภาคตะวันตก 


         วิธีการแก้ไข คือ  “ การสร้างฝายชะลอน้ำ” เพื่อ เพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำ ให้ผืนป่า เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผืนป่ามากขึ้น   “ฝายชะลอน้ำ” หรือฝายแม้ว    เป็นแนวคิดการพื้นฟูผืนป่า  ตามแนวพระราชดำริ  ในการจัดการ ฟื้นฟูผืนป่าโดยการเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผืนป่า   และชะลอการไหลของน้ำ ให้ไหลช้าลง ลดการสูญเสีย


         โดยโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ประสบความสำเร็จ อย่างมาก ในพื้นที่ภาคเหนือ   เช่น  โครงการสร้างฝาย ห้วยฮ่องไคร้ จ.เชียงใหม่   ดังนั้นเราจึงแนวคิดตามพระราชดำรินี้มาฟื้นฟูผืนป่า ภาคตะวันตกของไทย

กิจกรรม อาสาดูแลสายน้ำ ( 1 ชั่วโมง)

กิจกรรม อาสาดูแลสายน้ำ ( 1 ชั่วโมง)


         ในช่วง3-5 ปีที่ผ่าน มาหลังจากที่ทางทีมอาสาบ้านดินไทยไปช่วยกันสร้างฝายชะลอน้ำ ให้ผืนป่า  และช่วงที่ผ่านมา มีฝายบางฝาย ครบอายุการใช้งาน 3-5 ปี ทำให้ฝายบางฝายพัง


            ดังนั้นทางอาสาบ้านดินไทยเครือข่ายจิตอาสาจึงชวนเพื่อนๆๆอาสา ไปช่วยกัน ซ่อมฝาย และเก็บกระสอบเก่า ออกจากป่า 

ตารางกิจกรรม

วันเสาร์ที่  25  สิงหาคม  61


 


06.00 น. – 09.30 น.              เดินทางมากิจกรรม 


09.30 น. – 10.30 น.              ฟังบรรยายเรื่อง ระบบนิเวศป่าเขตร้อนกับแนวคิดฝายชะลอน้ำ


10.30 น. –11.00 น.               เดินทางสู่พื้นที่สร้างฝายชะลอน้ำ


11.00 น. –12.00 น.               ช่วยกันดูแลสายน้ำ(ทำความสะอาดสายน้ำ)


12.00 น. -  13.00 น.              รับประทานอาหารเที่ยงในป่า(ข้าวกล่อง)


13.00 น. -  15.30 น.              เรียนรู้และช่วยกันสร้างฝายชะลอน้ำ


15.30 น.– 16.00 น.                เดินทางออกจากป่า


16.00 น. – 19.00 น.               เดินกลับ กทม

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

 สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ


1.ได้ร่วมลดโลกร้อนโดยการทำฝายชะลอน้ำร่วมกัน


2.ได้ทำบุญช่วยสร้างฝายชะลอน้ำ


3.ได้เรียนรู้ทำความดี ตามแนวพระราชดำริ

สวัสดิการ

สวัสดิการ  1. มีอาหาร ให้1 มื้อ

  2. มีรถรับส่งจากกรุงเทพฯ– พื้นที่ทำฝายชะลอน้ำ


3.อุปกรณ์ในการสร้างฝายชะลอน้ำ


4.เจ้าหน้าที่ดูแลช่วยสร้างฝาย

สมทบค่าใช้จ่าย

(สมทบค่าใช้จ่าย    ท่านละ 750 บาท  รับสมัครอาสา  70 ท่าน)  


เดินทางเองสมทบ  490 บาท


 


ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกรุณา 


โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์


สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์ชื่อบัญชี สุรัช สะราคำ


เลขบัญชี235-2-03348-4  ออมทรัพย์


เมื่อโอนแล้วกรุณา   ส่งรายชื่อนามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์


(บอกวันเวลาการโอนและธนาคารที่โอน)ไม่ต้องส่งสลิปมา โดยส่งรายละเอียดมาที่    


yobaandin@hotmail.com   


 นัดขึ้นรถที่ซอยรางน้ำหน้าคิงเพาวเวอร์   เวลา 06.30 น วันเสาร์ที่  25  สิงหาคม  61

หมายเหตุ  

หมายเหตุ  


การสมัครถือว่าเป็นการแสดงความจำนงการเข้าร่วม
ให้สิทธิ์อาสาที่สมัครและโอนเงินสมทบเข้ามาก่อน
หากได้รับการตอบรับแล้วสามารถโอนได้เลย
หากอาสาโอนเงินครบจำนวนถือว่าเต็มจะประกาศหน้าเว็บ
หากประกาศว่าเต็ม ถือว่าผู้ที่สมัครแต่ยังไม่โอนเงิน นั้น สละสิทธิ์
หากโอนเงินแล้ว แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม สามารถแจ้งล่วงหน้าก่อนกิจกรรม อย่างน้อย 7 วัน 
ทางทีมงานจะทำการคืนเงินให้
หากแจ้งก่อนกิจกรรม 5 วัน สามารถย้ายกิจกรรมเป็นครั้งต่อไปได้
หลังจากนั้น จะไม่สามารถย้ายกิจกรรมและ คืนค่าใช้จ่ายได้

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

ทักษะ :

งานนี้จัดช่วง เสาร์, 25 ส.ค. 2561 07:00 - 19:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 70 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 12 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : หน่วยพิทักษ์ป่าเขาพุพลู ตำบล : ยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอ : หนองหญ้าปล้อง จังหวัด : เพชรบุรี 76160

การเดินทาง

คำอธิบายสถานที่จัดงาน

นัดขึ้นรถที่ซอยรางน้ำหน้าคิงเพาวเวอร์ เวลา 06.30 น วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 61

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

(สมัครคลิ๊กที่นี่)

(สมทบค่าใช้จ่าย ท่านละ 750 บาท รับสมัครอาสา 70 ท่าน)

เดินทางเองสมทบ 490 บาทค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกรุณา

โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์ชื่อบัญชี สุรัช สะราคำ

เลขบัญชี235-2-03348-4 ออมทรัพย์

เมื่อโอนแล้วกรุณา ส่งรายชื่อนามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์

(บอกวันเวลาการโอนและธนาคารที่โอน)ไม่ต้องส่งสลิปมา โดยส่งรายละเอียดมาที่

yobaandin@hotmail.com

นัดขึ้นรถที่ซอยรางน้ำหน้าคิงเพาวเวอร์ เวลา 06.30 น วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 61

หมายเหตุ

การสมัครถือว่าเป็นการแสดงความจำนงการเข้าร่วม
ให้สิทธิ์อาสาที่สมัครและโอนเงินสมทบเข้ามาก่อน
หากได้รับการตอบรับแล้วสามารถโอนได้เลย
หากอาสาโอนเงินครบจำนวนถือว่าเต็มจะประกาศหน้าเว็บ
หากประกาศว่าเต็ม ถือว่าผู้ที่สมัครแต่ยังไม่โอนเงิน นั้น สละสิทธิ์
หากโอนเงินแล้ว แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม สามารถแจ้งล่วงหน้าก่อนกิจกรรม อย่างน้อย 7 วัน
ทางทีมงานจะทำการคืนเงินให้
หากแจ้งก่อนกิจกรรม 5 วัน สามารถย้ายกิจกรรมเป็นครั้งต่อไปได้
หลังจากนั้น จะไม่สามารถย้ายกิจกรรมและ คืนค่าใช้จ่ายได้

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ : นายสุรัช สะราคำ
เบอร์ติดต่อ : 086-770-2233สอบถาม/แบ่งปันประสบการณ์จากงานอาสา


No Comment