อาสาสร้างมูลค่าราคาธนาคารต้นไม้

กฤษณ์อาสา

(งานอาสานี้ยกเลิกไปแล้ว เนื่องจาก น้ำเขื่อนแก่งกระจานเต็ม น้ำท่วม)


คำนวณ ราคา มูลค่า

งานนี้จัดช่วง อาทิตย์, 23 ก.ย. 2561 06:00 - 17:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 30 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 11 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : ชุมชนวัดถ้ำเสือ ตำบล : ท่ายาง อำเภอ : ท่ายาง จังหวัด : เพชรบุรี 76130

รายละเอียดงานอาสา

คำนวณ ราคา มูลค่า

โครงการธนาคารต้นไม้ เป็นโครงการที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดทำขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนปลูกต้นไม้ตามแนวทางพระราชดำริ "ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง"ในที่ดินตนเองและชุมชน สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรชุมชนร่วมกัน สามารถพึ่งตนเองได้ในระดับครอบครัว ชุมชน และเชื่อมโยงเครือข่ายระดับชุมชนจนถึงระดับประเทศ


ชุมชมบ้านถ้ำเสือเป็นอีกชุมชนที่ได้ร่วมกับโครงนี้ ทำให้ภายในชุมชนมีการปลูกต้นไม้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งผู้ที่สนในสามารถทำความรู้จักธนาคารต้นไม้ที่ทางชุมชนช่วยกันดูแล


กดติดตามเพจ กฤษณ์อาสา ได้ที่นีก่อน


https://www.facebook.com/kritAsa/ภารกิจอาสา


1.คำนวณมูลค่าราคาต้นไม้ที่เจริญเติบโต
2.ปลูกต้นไม้เพื่อชุมชน
3.ล่องเรือยางกับกิจกรรม3ฐาน
3.1ล่องเรือยางตักน้ำใส่กระบอก
3.2เก็บใบสร้างการเรียนรู้
3.3หาสิ่งของที่ซ้อนไว้
4.ฟังบรรยายโครงการธนาคารต้นไม้


กำหนดการ


วันอาทิตย์ที่23ก.ย 2561 นัดพบกันที่ปั๊มน้ำมันเชลล์ใต้สถานีbtsอารีย์
06.00น. ลงทะเบียนรายชื่อ รับป้ายชื่อ
06.30น.ออกเดินทางสู่ชุมชนวัดถ้ำเสือ
10.00น.ถึงชุมชน รับประทานน้ำ ทางชุมชนจ้ดไว้ น้ำสมุนไพร
ฟังบรรยายโครงการธนาคารต้นไม้
10.30น.ทำกิจกรรมคำนวณราคาต้นไม้
12.00น.รับประทานอาหารเที้ยง
13.00น.ปลูกต้นไม้เพื่อชุมชน
14.00น.ล่องเรือยางพร้อมทำกิจกรรม3ฐานสร้างความสามัคคี
15.00น.เสร็จภารกิจ สรุปผลกิจกรรม
15.30น.เดินทางสู่วัดถ้ำเสื้อ ไห้วพระ
17.00น.เดินทางกลับ
20.00น.ถึง กทม โดยประมาณ


 


ทักษะ :

งานนี้จัดช่วง อาทิตย์, 23 ก.ย. 2561 06:00 - 17:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 30 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 11 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : ชุมชนวัดถ้ำเสือ ตำบล : ท่ายาง อำเภอ : ท่ายาง จังหวัด : เพชรบุรี 76130

คำอธิบายสถานที่จัดงาน

ชุมชนวัดถ้ำเสือ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

รับสมัครจำนวน30ท่าน
ค่าสมัครกิจกรรมท่านละ 790 บาท
1.ค่ารถตู้ ไปกลับ
2.ค่าอาหารมื้อเที่ยง3อย่าง
3.ค่าต้นไม้
4.ค่าล่องเรือยาง

วิธีการสมัคร
1.กดสมัครเข้าร่วมได้ที่นีก่อนเพื่อสะสมชั่วโมงงานอาสา
2..โอนเงินผ่านบัญชี นาย กฤษณ์วรา รุ่งโรจน์ 270-0-19505-1 ธ.กรุงไทย
3.ส่งสลิปมาที่ข้อความเพจ กฤษณ์อาสา
https://www.facebook.com/kritAsa/
4.รอการยืนยันการตอบรับ

มีใบประกาศรับรองการทำกิจกรรมจิตอาสา
สามารถเซ็นใบรับรองจิตอาสา กยศ พร้อมตราประทับ

สื่งที่ต้องเตรียมไป

1.หมวกกันแดด
2.ชุดเปลี่ยนล่องเรือยาง
3.ยารักษาโรค
3.ร้องเท้าแตะ

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ : กฤษณ์อาสา
เบอร์ติดต่อ : 0922596818สอบถาม/แบ่งปันประสบการณ์จากงานอาสา


No Comment