อาสาล่องเรือไปทาสีสอนเด็ก โรงเรียนเกาะกลางน้ำบ้านห้วยต้า อุตรดิต

ONE FINE DAY

คำขอบคุณจากผู้จัดงาน

ขอขอบุณอาสาทุกท่าน


ไปทาสีให้โงเรียน บนเกาะกลางน้ำกัน จังหวัดอุตรดิตกันรั

งานนี้จัดช่วง ศุกร์, 16 พ.ย. 2561 21:00 ถึง อาทิตย์, 18 พ.ย. 2561 22:00 (งานค้างคืน)

เปิดรับ : 19 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 49 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : โรงเรียนบ้านห้วยต้า ตำบล : ท่าปลา อำเภอ : ท่าปลา จังหวัด : อุตรดิตถ์ 53150

รายละเอียดงานอาสา

แรงบันดาลใจ

เนื่องจากบ้านห้วยต้าเป็น ชุมชนเหนือน้ำที่เข้าถึงยาก ซึ่งมีเรือ2 วัน ต่อ 1 ครั้ง และ มีไฟฟ้าแค่ 5 ชม ชาวบ้านจึงได้รับความลำบาก เราจึงจัดโครงการนี้ขึ้นมา


การเดินทาง

วิถีชุมชน

อาชีพของชาวบ้านส่วนใหญ่ทำการเกษตร เมื่อไม่มีถนน จึงเป็นอุปสรรคในการขนส่ง ฤดูหนาวทุกปีชาวบ้านจะขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว เพราะระยะทางที่ไกลความเจริญและลำบากที่จะต้องออกมาหาซื้อถึงในตัวอำเภอหรือจังหวัด ความจริงแล้ว “บ้านห้วยต้า” เป็นหมู่บ้านตามโครงการพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพราะเป็นหมู่บ้านบนภูเขาเหนือเขื่อนสิริกิติ์ และได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนโดยตรง ซึ่งวัดและโบราณสถานเก่าแก่ของหมู่บ้านจะจมอยู่ใต้น้ำและหากปีไหนที่ระดับน้ำในเขื่อนแห้งมากๆ ก็จะได้เห็นวัดเก่าแก่ของหมู่บ้านโผล่ขึ้นมา
ปัจจุบันมีการปั่นไฟให้ใช้เฉพาะเวลา 18.00-24.00 น.เท่านั้น

โรงเรียบ้านห้วยต้า

เป็นโรงเรียนเดียวในหมู่บ้านซึ่งมีเด็กหลายร้อยคน พัก และ เรียนที่นี่ กิจกรรมเราจะร่วมกันพัฒนาโรงเรียนร่วมกัน ทั้งทาสี และ สันทนาการกับเด็กๆๆ 

ตารางกิจกรรม16 พย 
21 .00 รถออกจาก ปตท bts สนามเป้า
17 พย
7.00 ทานอาหารเช้าทีท่าเรือบ้านท่าปลา
8.30 ขึ้นเรือไป บ้านห้วยต้า ใช้เวลา 2 ชม
10.30 ถึงบ้านห้วยต้า นั่งรถอีแต๊กเข้าหมู่บ้าน
11.00 กิจกรรม แนะนำตัว และ หมู่บ้าน
12.00 ทานอาหารเที่ยงที่เราเตรียมไว้ให้
13.00 เริ่มกิจกรรมทาสีโรงเรียน และ วัด
16.00 เสร็จ ภารกิจ ผักผ่อน และ เดินเล่นรอบหมู่บ้านกับ เด็กๆๆ
17.00 ทานอาหารเย็นที่เราเตรียมให้
18.00 สันทนาการ ตอนกลางคืน เล่นรอบกองไฟ เนื่องจากอากาศที่หนาวเย็น

18. พย 
8.00 ทานอาหารเช้าที่เราเตรียมไว้ให้
9.00 เริ่มกิจกรรม แบ่งกลุ่มทำสันทนาการกับ เด็กๆ
11.00 เสร็จกิจกรรมเดินทางขึ้นเรือเข้าฝั่ง
13.00 ถึงฝั่ง และ เดินทางกลับ
22.00 ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

*** กิจกรรมเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ***

*** อาสาต้องนำถุงอนมาด้วย หรือ ท่านสามรถพักที่ homestay บนแพโดยชำระเพิ่มต่างหาก ***

null


ความเดือดร้อนของ “บ้านห้วยต้า” หมู่บ้านทุรกันดารอีกแห่งในเมืองไทย ไม่มีถนน ไม่มีไฟฟ้าใช้นอกจากช่วงกลางคืนเพียงไม่กี่ชั่วโมง
บ้านห้วยต้า ตั้งอยู่หมู่ 4 ต.นางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ อยู่กลางหุบเขา เหนืออ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ มีประชากรทั้งหมด 570 คน มี 148 หลังคาเรือน เป็นหมู่บ้านที่อพยพออกจากพื้นที่เดิมเพื่อเสียสละที่อยู่อาศัยที่สมบูรณ์ให้กับการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ ไม่มีถนนสำหรับรถยนต์เพื่อเชื่อมกับโลกภายนอก การสัญจรต้องใช้ทางเรือโดยสารอย่างเดียว ต้องใช้เวลาเดินทางนานกว่า 2 ชั่วโมง กว่าจะถึงฝั่งที่บ้านท่าเรือ

ทักษะ :

งานนี้จัดช่วง ศุกร์, 16 พ.ย. 2561 21:00 ถึง อาทิตย์, 18 พ.ย. 2561 22:00 (งานค้างคืน)

เปิดรับ : 19 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 49 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : โรงเรียนบ้านห้วยต้า ตำบล : ท่าปลา อำเภอ : ท่าปลา จังหวัด : อุตรดิตถ์ 53150

คำอธิบายสถานที่จัดงาน

ปั้มปตท bts สนามเป้า

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

1. กดสมัครร่วมกิจกรรมผ่านระบบธนาคารจิตอาสา เพื่อสะสมชั่วโมงอาสา
2. แจ้งข้อมูลส่งมาที่ inbox ของ page One fine day
3. รอการตอบรับ
4. โอนเงิน 2350 บาท/คน มาที่บัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย เลขบัญชี 235-2-36290-5 ชื่อบัญชี นาย สุธี วัฒนกุล หรือ ไทยพานิช 406-466738-5 ชื่อบัญชี นาย สุธี วัฒนกุล<
5. แจ้งจำนวนเงิน วันที่ และเวลาโอนเงินกลับมา (ถ่ายรูปหรือสแกนสลิปก็ได้ ถ้าโอนผ่านระบบเวปไซต์สามารถตรวจสอบได้เอง หรือ Capture รูปหน้าจอหลังจากการโอน)
6.กรอกข้อมูลที่การสมัคร และ upload slip ที่ เพจ
www.facebook.com/onefinedayclub
7.กดเข้าร่วมในห้องกิจกรรมได้เลยคับ และ รอประกาศรายชื่อ
https://www.facebook.com/events/259303311572708/


สิ่งที่รวมในทริป
1. ค่ารถไปกลับ
2. เสื้อกิจกรรม 1 ตัว
3. อาหาร 3 มื้อ
4. ค่าวิทยากร
5. ประกันการเดินทาง
6. ค่าเรือไปห้วยต้า
7. ค่ารถอีแต๊กเข้าหมู่บ้าน
8. ค่าสี และ อุปกรณ์ทาสี
9. เงินบริจาคให้โรงเรียน


รายละเอียดประกันการเดินทาง วงเงินในกรณีเสียชีวิต 100000 บาท
วงเงินรักษาพยาบาลไม่เกิน 10000 บาท

ความคุ้มครอง

-การประกันอุบัติเหตุช่วงสั้น

-คุ้มครองการเสียชีวิต
+การสูญเสียอวัยวะ และสายตา
+ค่ารักษาพยาบาล


ข้อตกลงคุ้มครอง-ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกนภัยเสียชีวิต หรือสูญเสียมือ เท้า และสายตา

+ภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิดอุบติหตุ
+หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล หรือคลีนิค และเสียชีวิต หรือสูญเสีย มือ เท้า และสายตา เพราะความบาดเจ็บนั้นการสูญเสียอวัยวะ


-การสูญเสียมือหรือเท้า : หมายความถึง
+การถูกตัดออกตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้า หรือ
+สูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะนั้นโดยถาวร

-การสูญเสียสายตา
+ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาได้ตลอดไป

การชดใช้ค่าสินไหม


-100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย


+เสียชีวิต


+สูญเสียมือ เท้า และสายตา รวมกันตั้งแต่ 2 ชิ้น ขึ้นไป


-60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย


+สูญเสียมือ เท้า และสายตา ชิ้นใดชิ้นหนึ่ง

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ : วันฟายเดย์
เบอร์ติดต่อ : 0831919554
Line : navigatorsutee
E-mail : mongwin123@gmail.comสอบถาม/แบ่งปันประสบการณ์จากงานอาสา


No Comment