อาสา ปลูกป่าชายเลน ใกล้ชิดลิงแสม ชมวิถีธรรมชาติประมงพื้นบ้าน ณ.คลองโคน สมุทรสงคราม

พบมิตร จิตอาสา

คำขอบคุณจากผู้จัดงาน

ขอบคุณที่ิติดตามพบมิตร


ปลูกป่าชายเลน,ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์,ชมวิถีชาวประมงพื้นบ้าน

งานนี้จัดช่วง เสาร์, 01 ธ.ค. 2561 08:30 - 14:30 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 70 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 6 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน ตำบล : คลองโคน อำเภอ : เมืองสมุทรสงคราม จังหวัด : สมุทรสงคราม 75000

รายละเอียดงานอาสา

อาสา ปลูกป่าชายเลน ใกล้ชิดลิงแสม ชมวิถีธรรมชาติประมงพื้นบ้าน ณ.คลองโคน สมุทรสงคราม

#ความเป็นมา#
ในอดีตป่าชายเลนที่บ้านคลองโคนเคยมีถึง 70,000 ไร่ แต่พื้นที่จำนวนมาก
ถูกนำไปทำเป็นบ่อเลี้ยงกุ้ง ปัจจุบัน ชาวบ้านรวมถึงหลายภาคส่วนพยายามที่
จะทำให้ป่าชายเลนแห่งนี้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง


#ความมุ่งหมายของเรา#
ทางกลุ่มของเราจะไปประกอบกิจกรรมปลูกป่าชายเลน


#ประโยชน์ที่อาสาได้ทำกิจกรรมนี้#
ประโยชน์ของการปลูกป่าชายเลนเพือป้องกันการพังทลายของหน้าดิน
และสร้างแหล่งอาหารให้สัตว์น้ำ ใกล้ชิดให้อาหารลิงแสม
ชมวิถีชาวประมงจับเคยทำกะปิ


#กำหนดการ#
วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2018 นัดเจอจุดขึ้นรถ หน้าห้างเซ็นทรัลพระราม 2


06.00 กรณีนัดขึ้นรถที่จุดที่ 1 BTS Surasak ซ.ข้างโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
06.20 เจอกันณ จุดนัดพบที่ 2 บิ๊กซีตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม 2
06.30 ออกเดินทาง
07.30 แวะรับประทานเช้า
08.30 ถึงจุดหมาย
09.00 เปลี่ยนเสื้อผ้า (ชุดพร้อมลุย) เอาแรงด้วย เบรก คุกกี้ ขนมปัง กาแฟ โอวัลติน)
09.30 วิทยากรบรรยายให้ความรู้
10.00 เดินทางไปลงเรือ ชมวิถีธรรมชาติ ปลูกป่าชายเลน ให้อาหารลิงแสม


12.00 รับประทานอาหาร
12.30 นั่งพูดคุยสรุปรายละเอียดกิจกรรม
14.00 ออกเดินทางต่อ แวะสักการะพระพุทธรูปเก่าแก่ ณวัดภุมรินทร์กุฏีทอง  
14.30 เดินทางถึงตลาดน้ำอัมพวา แวะชิม ช็อบ แชะ ตามอัธยาศัย
17.00 เดินทางกลับ
18.00 ถึงจุดหมายปลายทาง


#ค่าใช้จ่ายการเดินทาง#
470 บาท ต่อคน


#ค่าใช้จ่ายรวม#
1.ค่ารถรับส่งสถานที่ตามรายการ
2.ค่าเบรค และน้ำดื่มระหว่างการเดินทาง
3.ค่าอาหารกลางวัน
4.ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท#การแต่งกาย#
1.อาสาเตรียมชุดทำกิจกรรม (ลุยโคลน)
2.ในช่วงกิจกรรมให้อาหารลิง สามารถถ่ายภาพคู่กับน้องลิงได้ แต่งกายรัดกุม
ไม่ใส่เสื้อผ้าสีแสบตา ไม่ควรในเสื้อดำ เพราะสภาพอากาศวันนั้นค่อนข้างร้อน 

เราจะเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศหรือรถตู้ VIP ขึ้นกับจำนวนอาสาร่วมเดินทาง
หากจำนวนผู้เดินทางน้อยกว่า 30 คน จะเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ

หากมีผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 12 คน ทางเราขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง
และจะคืนเงินเต็มจำนวน


 

ทักษะ : -

งานนี้จัดช่วง เสาร์, 01 ธ.ค. 2561 08:30 - 14:30 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 70 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 6 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน ตำบล : คลองโคน อำเภอ : เมืองสมุทรสงคราม จังหวัด : สมุทรสงคราม 75000

คำอธิบายสถานที่จัดงาน

จุดนัดพบมี 2 จุด คือ
06.00 กรณีนัดขึ้นรถที่จุดที่ 1 คือ BTS Surasak ซ.ข้างโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
06.20 เจอกันณ จุดนัดพบที่ 2 คือ บิ๊กซีตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม 2

อาสาสะดวกขึ้นรถที่จุดใด รบกวนช่วยแจ้งทางผู้จัดงานด้วยนะคะ

รถตู้หรือรถบัสปรับอากาศ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 470 บาท
ค่าใช้จ่ายนี้รวม
1.ค่ารถรับส่งสถานที่ตามรายการ
2.ค่าเบรค และน้ำดื่มระหว่างการเดินทาง
3.ค่าอาหารกลางวัน
4.ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
5.ค่าต้นกล้า

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ : พบมิตร จิตอาสา
เบอร์ติดต่อ : 0814897499
Line : Pobmitvolunteer
E-mail : -สอบถาม/แบ่งปันประสบการณ์จากงานอาสา


Winai W. (อาสา)
1 year ago

รบกวนสอบถามครับ ในโปสเตอร์ระบุวันทำกิจกรรม คือวันที่ 2 ธ.ค. 2561 แต่ในรายละเอียดข้อมูลการเดินทาง ระบุเป็น วันที่ 1 ธ.ค. 2561 ไม่ทราบว่า กิจกรรมนั้นจัดวันใดครับ ขอบคุณครับ