อาสาสร้างฝาย ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ กาญจนบุรี ชมวัดสแตนเลสแห่งเดียวในโลก ส.15ธันวา 2561

พบมิตร จิตอาสา

คำขอบคุณจากผู้จัดงาน

thank


สร้างฝายชะลอน้ำ,ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์,ช่วยสัตว์ป่า

งานนี้จัดช่วง เสาร์, 15 ธ.ค. 2561 07:00 - 18:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 70 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 11 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ กาญจนบุรี ตำบล : ท่ากระดาน อำเภอ : ศรีสวัสดิ์ จังหวัด : กาญจนบุรี 71250

รายละเอียดงานอาสา

อาสาสร้างฝาย ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ กาญจนบุรี ชมวัดสแตนเลสแห่งเดียวในโลก ส.15ธันวา 2561

จุดประสงค์
อาสาร่วมสร้างฝายเพื่อชะลอน้ำ ป้องกันน้ำหลากเข้าซัดผืนป่า เป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่า และคืนความสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติอีกด้วย รับฟังบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญแนะนำการสร้างฝาย และการอนุรักษ์ป่าไม้และแหล่งต้นน้ำ


ช่วงเวลาทำกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561
เวลา 07:00 – 18.30 น.


รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายคนละ 680 บาท (กรณีที่เดินทางไปพร้อมกับเรามีประกันการเดินทาง)
ค่าใช้จ่ายคนละ 580 บาท (กรณีที่ท่านที่เดินทางไปเอง)


* สำหรับท่านที่เดินทางไปเอง นัดเจอกันที่หน้าศูนย์ศึกษา 9.30 น


ค่าใช้จ่ายรวมรายการดังนี้  1. ค่ารถบัสปรับอากาศ ไปกลับ กรุงเทพ – กาญจนบุรี
    2. อาหารกลางวัน 1 มื้อ


3.น้ำดื่ม เบรค
4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมด ที่ต้องใช้ในการทำกิจกรรม (ฝายขนาดกลาง จำนวน อาสา 30-50 คน)


การเตรียมตัวสาหรับมาร่วมกิจกรรม
1.ใส่เสื้อผ้าที่สวมใส่สบายเหมาะกับการทำกิจกรรม


2.ควรใส่รองเท้าผ้าใบ ไม่ควรใส่รองเท้าแตะ เพราะค่อนข้างลื่นอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บได้


3.หัวใจที่พร้อมทำความดี


กำหนดการ
6.30 – 7.00 เจอกันณจุดนัดพบ BTS กรุงธนบุรี อาคารจอดแล้วจรเพื่อลงทะเบียน


7.30 – 9.30 แวะรับประทานอาหารเช้า(ไม่รวมในค่าใช้จ่าย) และออกเดินทาง


10.00 – 11.15 เจ้าหน้าที่ให้ความรู้และแนะนำเกี่ยวกับการ สร้างฝายและการอนุรักษ์แหล่งน้ำเพื่อความอุดสมบูรณ์


12.00 – 13.00 รับประทานอาหารเที่ยง (ทางเราจัดเตรียมไว้ให้)


13.00 – 14.30 อาสาสร้างฝายชะลอน้ำ


15.30 – 15.45 สรุปกิจกรรม (กิจกรรมสัมพันธ์)


15.45 – 16.45 ออกเดินทางไหว้พระณ . วัดปากลำขาแข้ง มีโบสถ์และพระสแตนเลสแห่งเดียวในโลก


17.00 เดินทางกลับกรุงเทพ พร้อมความอิ่มใจ


หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ทักษะ : -

งานนี้จัดช่วง เสาร์, 15 ธ.ค. 2561 07:00 - 18:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 70 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 11 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ กาญจนบุรี ตำบล : ท่ากระดาน อำเภอ : ศรีสวัสดิ์ จังหวัด : กาญจนบุรี 71250

คำอธิบายสถานที่จัดงาน

พบกันเวลา 7.00 น จุดขึ้นรถ BTS กรุงธนบุรี ข้างอาคารจอดแล้วจร
อาสาสามารถเดินทางมาด้วยรถไฟฟ้าจะสะดวกที่สุด อาคารจอดแล้วจร มีบริการที่จอดรถ หากมาด้วยรถยนต์ส่วนตัว

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายรวมรายการต่อไปนี้
ค่าใช้จ่ายรวมรายการดังนี้

1. ค่ารถบัสปรับอากาศ ไปกลับ กรุงเทพ – กาญจนบุรี
2. อาหารกลางวัน 1 มื้อ
3.น้ำดื่ม เบรค
4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมด ที่ต้องใช้ในการทำกิจกรรม (ฝายขนาดกลาง จำนวน อาสา 30-50 คน)

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ : พบมิตร จิตอาสา
เบอร์ติดต่อ : 0814897499
Line : Pobmitvolunteer
E-mail : -สอบถาม/แบ่งปันประสบการณ์จากงานอาสา


No Comment