อาสาปลูกป่า ฟื้นฟูธรรมชาติ ภูหมู จ.มุกดาหาร

ONE FINE DAY

คำขอบคุณจากผู้จัดงาน

ขอบคุณครับ


ชวนปลูกป่า ฟื้นฟูธรรมชาติ

งานนี้จัดช่วง ศุกร์, 15 มี.ค 2562 20:30 ถึง อาทิตย์, 17 มี.ค 2562 22:30 (งานค้างคืน)

เปิดรับ : 19 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 50 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : วนอุทยานภูหมู ตำบล : บ้านเหล่า อำเภอ : คำชะอี จังหวัด : มุกดาหาร 49110

รายละเอียดงานอาสา

ภารกิจจิตอาสา

ภารกิจในกิจกรรมนี้ คือ 
1. ศึกษาธรรมชาติ และ เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพพื้นที่ของภูหมู ซึ่งเป็นวนอุทยานที่ยังไมเป็ที่รู้จัก
2. ปลูกต้นไม้ฟื้นฟูธรรมชาติ เพื่อให้ภูหมู กลับมาเป็นป่าใหญ่อีกครั้ง
3. เรียนรู้ สานสัมพันธ์ เนื่องจากพื้นที่ภูหมู เป็นค่ายเยาวชน จึงเชิญชวนอาสามาเข้าค่ายละลยพฤติกรรม

วนอุทยานภูหมู

วนอุทยานภูหมูเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามยิ่งอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดมุกดาหาร เป็นส่วนหนึ่งอุทยานภูหมู และเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สำคัญและสวยงามแห่งหนึ่งของอำเภอนิคมคำสร้อยมองเห็นทั่งนา ไร่สวนของชาวบ้าน ไกลสุดลูกตาโดยในช่วงฤดูหนาว ลมจะพัดแรง และหนาวมาก ภูหมูมีความสูง 353 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล มีพื้นที่ราบบนยอดเขาประมาณ 4 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,500 ไร่ เมื่อสมัยก่อนบริเวณนี้มีหมูป่าชุกชุมมาก บนยอดเขามีจุดชมวิวซึ่งเป็นหน้าผา 3 จุด จุดชมวิวที่ 1 อยู่ด้านตะวันออกของที่ทำการ สามารถมองเห็นภูถ้ำเม่น ภูไม้ซาง ภูแผงม้า และอ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็กได้อย่างชัดเจน จุดชมวิวที่ 2 อยู่ด้านทิศตะวันตก สามารถมองเห็นถนนทางขึ้นภูหมู ภูน้อย ภูติ้ว ภูโล้น ภูกะล่อน วัดภูด่านแต้ และเทือกเขาภูพานสลับซับซ้อน จุดชมวิวที่ 3 อยู่บริเวณยอดเขาด้านทิศใต้ สามารถมองเห็นภูถ้ำพระและอำเภอเลิงนกทา ในบริเวณนี้ยังมีร่มไม้ใหญ่และลานหินซึ่งเหมาะแก่การพักผ่อนเป็นอย่างยิ่ง
ประมาณ ปี พ.ศ. 2513 โดยทหารอเมริกันใช้เป็นที่ตั้งสถานีสื่อสาร ยอดภูหมูสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 356 เมตร ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว ที่ ภบ.1 (ภูหมู) ร่องรอยโรงเรือนที่ทหารอเมริกันใช้พักอาศัยยังคงหลงเหลือให้ชม นอกจากนั้น ยอดภูหมูเป็นบริเวณที่สามารถมองเห็น พระอาทิตย์ขึ้น และตก ที่สวยงาม อีกแห่งหนึ่งของอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว

ตารางกิจกรรม


15 มีนาคม
20.30 ออกาก ปตท bts สนามเป้า

16 มีนาคม
8.00ถึงตัวเมืองมุกดาหาร 
-แวะ ตลาดเช้าอินโดจีน ทานอาหารเช้า
ไหว้พระ วัด วัดพระศรีมหาโพธิ์
ขึ้นหอชมเมือง 
13.00 เดินทางไปยัง ภูหมู 
ทำกิจกรรม
-เข้าค่ายเยาวชน ละลายพฤติกรรม
-ปลูกป่า
-เดินป่าศึกษาธรรมชาติ
-กางเต็นทร์
-18.00 ทานอาหารเย็นที่เราเตรียมให้
- กิจกรรมถ่ายรูปดาว

17 มีนาคม
6.00 ดูพระอาทิตขึ้นที่ผาพบรัก 
7.00 ทานอาหารเช้าที่เราเตียมให้
8.00 ลงจากวนอุทยาน
ระหว่างทาง ลงจะมี
● จุดชมวิวที่ 1 อยู่ด้านตะวันออกของที่ทำการ สามารถมองเห็นภูถ้ำเม่น ภูไม้ซาง ภูแผงม้า และอ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็กได้อย่างชัดเจน

● จุดชมวิวที่ 2 อยู่ด้านทิศตะวันตก สามารถมองเห็นถนนทางขึ้นภูหมู ภูน้อย ภูติ้ว ภูโล้น ภูกะล่อน วัดภูด่านแต้ และเทือกเขาภูพานสลับซับซ้อน

● จุดชมวิวที่ 3 อยู่บริเวณยอดเขาด้านทิศใต้ สามารถมองเห็นภูถ้ำพระและอำเภอเลิงนกทา ในบริเวณนี้ยังมีร่มไม้ใหญ่และลานหินซึ่งเหมาะแก่การพักผ่อนเป็นอย่างยิ่ง

22.30 ถึงกรุงเทพโดยสวสดิภาพ

***กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตาความเหมาะสม ***

** อาสานำเต็นทร์ และ ถุงนอนมาด้วย ถ้าไม่มี เรามีเต็นทร์ห้ยืม แต่ถุงนอนนำมาเองครับ***

ทักษะ :

งานนี้จัดช่วง ศุกร์, 15 มี.ค 2562 20:30 ถึง อาทิตย์, 17 มี.ค 2562 22:30 (งานค้างคืน)

เปิดรับ : 19 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 50 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : วนอุทยานภูหมู ตำบล : บ้านเหล่า อำเภอ : คำชะอี จังหวัด : มุกดาหาร 49110

คำอธิบายสถานที่จัดงาน

ปั้ม ปตท bts สนามเป้า

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

1. กดสมัครร่วมกิจกรรมผ่านระบบธนาคารจิตอาสา เพื่อสะสมชั่วโมงอาสา
2. แจ้งข้อมูลส่งมาที่ inbox ของ page One fine day
3. รอการตอบรับ
4. โอนเงิน 1890 บาท/คน มาที่บัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย เลขบัญชี 235-2-36290-5 ชื่อบัญชี นาย สุธี วัฒนกุล หรือ ไทยพานิช 406-466738-5 ชื่อบัญชี นาย สุธี วัฒนกุล<
5. แจ้งจำนวนเงิน วันที่ และเวลาโอนเงินกลับมา (ถ่ายรูปหรือสแกนสลิปก็ได้ ถ้าโอนผ่านระบบเวปไซต์สามารถตรวจสอบได้เอง หรือ Capture รูปหน้าจอหลังจากการโอน)
6.กรอกข้อมูลที่การสมัคร และ upload slip ที่ เพจ
www.facebook.com/onefinedayclub
7.กดเข้าร่วมในห้องกิจกรรมได้เลยคับ และ รอประกาศรายชื่อ
https://www.facebook.com/events/193643544850245/

สิ่งที่รวมในทริป
1. ค่ารถไปกลับ
2. ค่าเสื้อกิจกรรม 1 ตัว
3. ค่าอุปกรณ์ทำอาสา
4. ประกันการเดินทาง
5.ค่าวิทยากร
6.ค่าเข้าอุทยาน
7. ค่าอาหาร 2 มื้อ


รายละเอียดประกันการเดินทาง วงเงินในกรณีเสียชีวิต 100000 บาท
วงเงินรักษาพยาบาลไม่เกิน 10000 บาท

ความคุ้มครอง

-การประกันอุบัติเหตุช่วงสั้น

-คุ้มครองการเสียชีวิต
+การสูญเสียอวัยวะ และสายตา
+ค่ารักษาพยาบาล


ข้อตกลงคุ้มครอง-ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกนภัยเสียชีวิต หรือสูญเสียมือ เท้า และสายตา

+ภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิดอุบติหตุ
+หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล หรือคลีนิค และเสียชีวิต หรือสูญเสีย มือ เท้า และสายตา เพราะความบาดเจ็บนั้นการสูญเสียอวัยวะ


-การสูญเสียมือหรือเท้า : หมายความถึง
+การถูกตัดออกตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้า หรือ
+สูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะนั้นโดยถาวร

-การสูญเสียสายตา
+ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาได้ตลอดไป

การชดใช้ค่าสินไหม


-100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย


+เสียชีวิต


+สูญเสียมือ เท้า และสายตา รวมกันตั้งแต่ 2 ชิ้น ขึ้นไป


-60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย


+สูญเสียมือ เท้า และสายตา ชิ้นใดชิ้นหนึ่ง

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ : วันฟายเดย์
เบอร์ติดต่อ : 0831919554
Line : navigatorsutee
E-mail : mongwin123@gmail.comสอบถาม/แบ่งปันประสบการณ์จากงานอาสา


No Comment