รับจิตอาสาทำความสะอาดอาคารนอนเด็ก บ้านเด็กอ่อนรังสิต

มูลนิธิสุขภาพไทย

คำขอบคุณจากผู้จัดงาน

ขอขอบคุณ


เพื่อสุขภาวะที่ดีของเด็กๆในสถานสงเคราะห์ และแบ่งเบาภาระพี่เลี้ยงเด็ก

งานนี้จัดช่วง เสาร์, 26 ม.ค. 2562 08:30 - 12:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 30 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 3 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต (คลอง 5) ปทุมธานี ตำบล : บึงยี่โถ อำเภอ : ธัญบุรี จังหวัด : ปทุมธานี 12130

รายละเอียดงานอาสา

รับจิตอาสาทำความสะอาด อาคารนอนเด็กอ่อนรังสิต

ปิดรับอาสาทำกิจกรรมทำความสะอาดบ้านเด็กอ่อนรังสิตแล้วนะคะ เนื่องจากได้จำนวนครบตามที่ต้องการแล้วค่ะ

ทักษะ :

งานนี้จัดช่วง เสาร์, 26 ม.ค. 2562 08:30 - 12:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 30 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 3 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต (คลอง 5) ปทุมธานี ตำบล : บึงยี่โถ อำเภอ : ธัญบุรี จังหวัด : ปทุมธานี 12130

การเดินทาง

แผนที่รูปภาพ

คำอธิบายสถานที่จัดงาน

อาคารทำการบ้านเด็กอ่อนรังสิต

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ : มูลนิธิสุขภาพไทย
เบอร์ติดต่อ : 02-589-4243
E-mail : thaihof@gmail.comสอบถาม/แบ่งปันประสบการณ์จากงานอาสา


มูลนิธิสุขภาพไทย (องค์กร)
9 months ago

กิจกรรมอาสาทำความสะอาดที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ได้มีคนสมัครมาครบตามความต้องการแล้ว ปิดรับอาสาแล้วนะคะ