อาสาทำความสะอาดห้องนอนเด็กพิการ บ้านเฟื่องฟ้า (เต็มแล้วค่ะ)

มูลนิธิสุขภาพไทย

คำขอบคุณจากผู้จัดงาน

ขอขอบคุฯจิตอาสาทุกท่านนะคะ


แบ่งเบาภาระพี่เลี้ยงให้มีเวลาดูแลเด็กอย่างทั่วถึงและเพื่อสุขภาวะที่ดีของเด็กๆ

งานนี้จัดช่วง เสาร์, 27 เม.ย. 2562 08:30 - 12:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 30 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 3 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จ.นนทบุรี ตำบล : บางตลาด อำเภอ : ปากเกร็ด จังหวัด : นนทบุรี 11120

รายละเอียดงานอาสา

อาสาทำความสะอาดห้องนอนเด็กพิการบ้านเฟื่องฟ้า

มูลนิธิสุขภาพไทยดำเนินกิจกรรม “อาสาสมัครเพื่อเด็กในสถานสงเคราะห์” มาตั้งแต่ ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน โดยทำงานด้านอาสาสมัครร่วมกับ 5 บ้าน ได้แก่ บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด บ้านเด็กอ่อนรังสิต บ้านเด็กหญิงราชวิถี บ้านเด็กพิการเฟื่องฟ้า และบ้านเด็กพิการนนทภูมิ และในทุกเดือนทางเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กในสถานสงเคราะห์และสถานคุ้มครองฯจะต้องทำความสะอาดอาคารเรือนนอนของเด็กๆเพื่อสุขภาวะที่ดีของเด็ก ในขณะที่พี่เลี้ยงเด็กจะต้องดูแลเด็กๆไปด้วยพร้อมกัน ซึ่งเป็นภาระที่ค่อนข้างหนักพอควร
..        
ดังนั้นเพื่อแบ่งเบาภาระให้เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงได้ดูแลเด็กๆได้อย่างเต็มที่และทั่วถึงทุกคน ทางมูลนิธิสุขภาพไทย จึงขอเชิญชวนจิตอาสาเข้ามาช่วยกันทำความสะอาดภายในห้องพักและบริเวณรอบๆอาคารพักของเด็ก เพื่อสุขภาวะที่ดีของเด็กๆ โดยใช้เวลาเพียงครึ่งวันช่วงเช้าเท่านั้น
..    
กิจกรรมทำความสะอาดในเดือนเมษายนนี้
    
@ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า
     วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562   เวลา 8.30-12.00 น.


     ต้องการอาสาสมัคร 30 คน  ทำความสะอาดอาคารนอนเด็กสุพรรณิการ์
     – เช็คเตียงนอนเด็ก ล้างพัดลม เช็ดถูพื้น เช็ดกระจก ล้างห้องน้ำ


วิธีสมัคร
1.ให้อาสาสมัครในระบบของธนาคารจิตอาสา
2.ให้ดาวน์โหลดใบสมัคร และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ส่งใบสมัครมาที่มูลนิธิสุขภาพไทย
   อีเมล์ thaihof@gmail.com
3.เจ้าหน้าที่จะตอบรับ และแจ้งนัดพบกันตามวันเวลาและสถานที่ 
4.ขอสงวนสิทธิ์สำหรับอาสาที่ส่งใบสมัครแล้วเท่านั้น (ไม่รับ walk-in )  


     


สอบถามเพิ่มเติมที่      มูลนิธิสุขภาพไทย ( จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.)
                              โทร. 0-2589-4243,0-2591-8092 มือถือ 087-5101687
                               อีเมล์ thaihof@gmail.comสนับสนุนโดย           กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ( พม. )
                            สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส.)
 

จำนวนอาสาสมัครเต็มแล้ว

ขอขอบคุณชาวจิตอาสาทุกคน ในขณะนี้จำนวนอาสาสมัครเต็มแล้วค่ะ

ทักษะ :

งานนี้จัดช่วง เสาร์, 27 เม.ย. 2562 08:30 - 12:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 30 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 3 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จ.นนทบุรี ตำบล : บางตลาด อำเภอ : ปากเกร็ด จังหวัด : นนทบุรี 11120

การเดินทาง

แผนที่ Google Mapแผนที่รูปภาพ

คำอธิบายสถานที่จัดงาน

พบกันเวลา 8.30 น.
ที่ศาลาเล็กด้านหน้าอาคารอำนวยการบ้านเฟื่องฟ้า

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ : มูลนิธิสุขภาพไทย
เบอร์ติดต่อ : 02-589-4243
E-mail : thaihof@gmail.comสอบถาม/แบ่งปันประสบการณ์จากงานอาสา


No Comment