ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านรักไทยเพื่อกลุ่มชาติพันธุ์


กลุ่มชาติพันธุ์

งานนี้จัดช่วง เสาร์, 12 ต.ค. 2562 00:00 ถึง จันทร์, 14 ต.ค. 2562 00:00 (งานค้างคืน)

เปิดรับ : 50 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 48 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : บ้านรักไทย ตำบล : หมอกจำแป่ อำเภอ : เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด : แม่ฮ่องสอน 58000

รายละเอียดงานอาสา

กลุ่มชาติพันธุ์

โรงเรียนบ้านรักไทยในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นโรงเรียนตามตะเข็บชายแดนไทยเมียนมาร์ที่ให้การศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เด็กๆจากหลายกลุ่มชาติพันธ์ทำให้เด็กเรียนรู้ทักษะการเรียนการสอนภาษา ของ ไทย จีน เมียนมาร์ ว้า ม้ง ไทยใหญ่ และกลุ่มชาติติพันธ์ ต่างๆ


สีสันการคำรพธงชาติ ทำให้เห็นวัฒนธรรมและขเครื่องแต่งกายตาางๆที่ไม่จำกัดเชื้อชาติ


 


เด็กในโรงเรียนบ้านรักไทยแห่งนี้พูดได้หลายภาษา จากการแลกเปลี่ยนภาษาของกลุ่มน้องๆชาติพันธ์


น้องๆมีความลำบาก ครอบครัวยากจน ตามตะเข็บชายแดน 


สถานที่ทำกิจกรรม


1บ้านรักไทย


2.พระธาตุดอยกองมู


3.สะพานเปตองซู


4.ปางอุ๋ง


5.สวนสนบ่อแก้ว


6.ห้วยฮ่อม


สถานที่พัก นอนโรงเรียนบ้านรักไทย2คืน


 


ภารกิจช่วยเหลือน้องๆและพัฒนาโรงเรียน


 


1 ทาสีสนามเด็กเล่น ทาสีอาคารเรียน


2.ทาสีห้องน้ำ ทาสีรั้วโรงเรียน


3.ทำสื่อการเรียนการสอน


4.บริจาคอุปกรณ์การเรียนให้น้องๆ


5.แลกเปลียนภาษากับน้องๆ


6มอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆ


 


 


กำหนดการ 


 


วันศุกร์ที่11ต.ค2562 นัดพบกันปั๊มเชลล์ใต้สถานนีBTSอารีย์


19.00น.ลงทะเบียนรายชื่อ รับป้ายชื่อ


20.00น ออกเดินสู่บ้านรักไทย


06.00น.แวะทำธุระส่วนตัว รับประทานอาหารเช้า


10.00น.แวะ พระธาตุดอยกองมู รับประทานอาหารเที้ยงทีแม่ฮ่องสอน


14.00น.แวะสะพานเป้ตองซู


16.00น.เดินสู่ปางอุ๋ง


17.00น.ถึงโรงเรียนบ้านรักไทย รับประทานอาหารเย็น มื้อที่1


19.00.ประชุมวางแผนงาน


21.00นพักผ่อน


 


วันอาทิตย์ที่13ต.ค


05 00น.ตื่นนอนชมทะเลหมอกบ้านรักไทย


07.00น.รับประทานอาหารเช้า มื้อที่2


08.30น.เริ่มทำภารกิจ


12.00น.พักเที้ยงรับประทานอาหาร มื้อที่3


13.00น.เริ่มทำภารกิจต่อจนเสร็จ


16.00น.เสร็จภารกิจ อาบน้ำ


18.00น.รับประทานอาหารเย็น อาหารจีนร้านลีไว อาหาร8อย่าง มื้อที4


19.30น.กิจกรรมกับน้องๆ


21.00น.สรุปกิจกรรม


22.00น.พักผ่อน


 


วันจันทร์ที่14ต.ค


05.00น.ตื่นนอนชมทะเลหมอก


07.00น.รับประทาอาหารเช้า มื้อที่5


08.30น.ออกเดินกลับ


11.00น.แวะสวนสนบ่อแก้ว


12.00น.รับประทานอาหารเที้ยง


13.00น.เดินทางกลับ กทม 


18.00น.แวะรับประทานอาหารเย็นที่นครสวรรค์


22.00น.ถึง กทม โดยประมาณ

ทักษะ : -

งานนี้จัดช่วง เสาร์, 12 ต.ค. 2562 00:00 ถึง จันทร์, 14 ต.ค. 2562 00:00 (งานค้างคืน)

เปิดรับ : 50 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 48 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : บ้านรักไทย ตำบล : หมอกจำแป่ อำเภอ : เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด : แม่ฮ่องสอน 58000

การเดินทาง

คำอธิบายสถานที่จัดงาน

บ้านรักไทยแม่ฮ่องสอน

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

รับสมัครอาสา50ท่าน

ค่าสมัครท่านละ2390บาท

โอนครั้งที่1จำนวน 1000บาท

โอนครั้งที2ก่อนเดินทาง10วัน 1390บาท

รวมเป็นเงิน 2390บาท

1.ค่ารถตู้ไปกลับ
2ค่าอาหาร5มื้อ มื้อเย็นวันอาทิตย์ร้านลีไวอาหารจีนอาหาร8อย่าง ชิมชาบ้านรักไทย โต๊ะละ9ท่าน
3.ค่าอุปกรณ์ต่างๆ

วิธีการสมัคร

1.กดสมัครได้ที่นี่ก่อนเพื่อสะสมชั่วโมงงานอาสา
2.โอนเงินผ่าน นาย กฤษณ์วรา รุ่งโรจน์ เลขที่บัญชี 270-0-19505-1 กรุงไทย
3.ส่งสลิปมาที่ข้อความเพจ
4.รอการตอบรับสิ่งที่เตรียมไป1.หมวกกันแดด

2.เสื้อแขนยาว

3.ร้องเท้าผ้าใบ

4.ยารักษาโรค

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ : กฤษณ์อาสา
เบอร์ติดต่อ : 0922596818สอบถาม/แบ่งปันประสบการณ์จากงานอาสา


No Comment