5-8 ธันวาคม 2562 อาสาสานฝัน สร้างบ้านดิน“ ให้น้องๆ บนดอย ” ณ. โรงเรียนบ้านห้วยโป่งอ่อน ต.หมอกจำแป่ อำเภอเมือง จ.แม่ฮ่องสอน


อาสาสานฝัน สร้างบ้านดิน“ ให้น้องๆ บนดอย ”

งานนี้จัดช่วง พฤหัสบดี, 05 ธ.ค. 2562 06:00 ถึง อาทิตย์, 08 ธ.ค. 2562 22:00 (งานค้างคืน)

เปิดรับ : 40 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 88 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : ศุกร์, 01 พ.ย. 2562 05:00

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : ณ. โรงเรียนบ้านห้วยโป่งอ่อน ต.หมอกจำแป่ อำเภอเมือง จ.แม่ฮ่องสอน ตำบล : หมอกจำแป่ อำเภอ : เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด : แม่ฮ่องสอน 58000

รายละเอียดงานอาสา

5-8  ธันวาคม  2562  อาสาสานฝัน สร้างบ้านดิน“ ให้น้องๆ บนดอย ” ณ. โรงเรียนบ้านห้วยโป่งอ่อน   ต.หมอกจำแป่   อำเภอเมือง   จ.แม่ฮ่องสอน

.

ความเป็นมา

ความเป็นมา


                    ในช่วงที่ผ่านมาทางกลุ่มบ้านดินไทยได้รับจดหมายจาก ผอ ณัฐภัทร   ผอ โรงเรียนบ้านห้วยโป่งอ่อน ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง แม่ฮ่องสอน  ซึ่งเป็นโรงเรียนนขนาดเล็ก มี เปิดสอน ตั้งแต่ ชั้น อนุบาล ถึง ป6  มีนักเรียน ทั้งหมด 31 คน  ผอ  ครู และ ภารโรง รวมกัน 5 คน ชุมชน แห่งนี้ เป็นชุมชน กระเหรี่ยงแดง     พื้นที่โรงเรียน ห่างจาก ตัวเมือง แม่ฮ่องสอน  25 กิโลเมตร  ถนนลาดยางถึง แต่แคบและเล็ก รถไม่สามารถสวนกันได้  มีสัญญาณโทรศัพท์ถึง   


                   โดยรายละเอียดในจดหมาย ได้ขอความช่วยเหลือให้ทางกลุ่มบ้านดินไทย จัดกิจกรรมอาสาสมัครไปช่วยสร้างบ้านดิน ให้โรงเรียน เพื่อใช้เป็น ห้องพยาบาล และเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องบ้านดินสำหรับ ชุมชน


                  ในช่วงวันที่ 13-15 ก.ค. ทางทีมงานอาสาบ้านดินไทยได้ขึ้นไปสำรวจและสอนเด็กๆทำก้อนดิน แล้ว  ดังนั้นจึงประกาศรับอาสาสมัคร ไปช่วยกัน เอาก้อนดินที่เด็กๆ ทำไว้ก่อขึ้นเป็นผนังบ้านดิน   งานนี้รับ 3-4 รถตู้ สนใจสมัครได้เลยครับ

ตารางกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธ.ค.62 • 04.30 น. -  05.00 น.    นัดรวมตัวขึ้นรถ ( BTS หมอชิต )

 • 05.30 น. -  06.00 น.    แวะรับอีกจุดที่โลตัสรังสิต ตรงข้าม ฟิวเจอร์รังสิต

 • 07.00 น.-  08.00น.       พักรับประทานอาหาร (รับประทานอาหารตามอัธยาศัย)

 • 07.00 น.-  12.00น.       เดินทางสู่ จ.ตาก             

 • 12.00 น.-  13.00น.       พักรับประทานอาหาร ดูแลตนเอง (รับประทานอาหารตามอัธยาศัย)

 • 13.00 น.-  18.00น.       เดินทางต่อไปยัง  จ.แม่ฮ่องสอน 

 • 18.00 น. – 19.00 น.     เข้าที่พัก

 • 19.00 น. – 20.00 น.     รับประทานอาหารเย็น  ( มื้อที่ 1)

 • 20.00 น. – 21.00 น.     กิจกรรมอาสาภาคกลางคืน

.

วันศุกร์ที่ 6 ธ.ค.62 • 07.00 น. -  08.00 น.    รับประทานอาหารเช้า    ( มื้อที่ 2)

 • 08.00 น. -  09.00 น.     แนะนำสถานที่ กล่าวต้อนรับโดย ผอ.โรงเรียนบ้านโป่งอ่อน

 • 09.00 น. -  12.00 น.     สอนเด็กๆ ทำบ้านดิน  ณ.โรงเรียนบ้านห้วยโป่งอ่อน จ.แม่ฮ่องสอน

 • 12.00 น. –  13.00 น.    รับประทานอาหารเที่ยง   ( มื้อที่ 3)

 • 13.00 น. -   16.30 น.    กิจกรรมอาสาสร้างบ้านดิน (ต่อ)

 • 16.30 น. –  18.00 น.    พักผ่อน เล่นน้ำลำธาร

 • 17.00 น. –  19.00 น.   รับประทานอาหารเย็น ( มื้อที่ 4)

 • 19.00 น. -   21.00 น.   กิจกรรมภาคกลางคืน

 • 21.00 น.                    พักผ่อน

.

วันเสาร์ที่  7 ธ.ค.62 • 05.00 น.  -  06.00 น.   ออกเดินทางสู่  บ้านรวมไทย  ( ปางอุ๋ง )

 • 06.00 น. -   09.30 น.   พักผ่อน กับธรรมชาติ ณ. ปางอุ๋ง  (รับประทานอาหารตามอัธยาศัย)

 • 09.30 น. -   10.00 น.   เดินทาง ไปเยี่ยมชมบ้านรักไทย

 • 10.00 น. -   11.00 น.   พักผ่อน  ณ.บ้านรักไทย

 • 11.00 น. -   11.30 น.   เดินทางไปน้ำตกผาบ่อง

 • 11.30 น. -   12.00 น.   เยี่ยมชมน้ำตกผาบ่อง

 • 12.00 น. -   13.00 น.   รับประทานอาหารเที่ยง ( ร้านอาหารชุมชน ) ( มื้อที่ 5)

 • 13.00 น. -   14.30 น.   พักผ่อน ที่สะพานซูตองเป้

 • 14.30 น. -   15.00 น.   เดินทางไป หมู่บ้าน ในสอย  (กระเหรี่ยงคอยาว)

 • 15.00 น. -   16.00 น.   เยี่ยมชม  กระเหรี่ยงคอยาว

 • 16.00 น. -   17.30 น.   แวะนมัสการพระธาตุดอยกองมู

 • 17.30 น. -   18.00 น.   เข้าที่พัก (รีสอร์ท)

 • 18.00 น. – 20.00 น.     พักผ่อนถนนคนเดิน(รับประทานอาหารตามอัธยาศัย)

 • 20.00 น.                      พักผ่อน

.

วันอาทิตย์ที่  8 ธ.ค.62 • 05.00 น.-  06.00 น.    นัดขึ้นรถตู้ออกเดินทาง กลับกทม

 • 08.00 น. – 09.00 น.  ถึง แม่สะเรียง รับประทานอาหารเช้า ( ร้านอาหารชุมชน ) ( มื้อที่ 6)

 • 09.00 น.-  13.00 น.  เดินทางสู่แม่สอด

 • 13.00 น.-  14.00น.   ถึง แม่สอด รับประทานอาหารเที่ยง ( ร้านอาหาร ) ( มื้อที่ 7)

 • 14.00 น.-  18.00 น.  เดินทางสู่นครสวรรค์

 • 18.00 น.-  19.00 น.  รับประทานอาหาร  ณ. จ.นครสวรรค์ (รับประทานอาหารตามอัธยาศัย)

 • 22.00 น.                    เดินทางกลับ กทม โดยปลอดภัย

สิ่งที่คาดว่าจะได้

สิ่งที่คาดว่าจะได้ • 1. ได้ช่วยกันทำบ้านดิน ให้ น้อง ๆ โรงเรียนบ้านโป่งอ่อน

 • 2.  ได้พักผ่อน เที่ยว หมู่บ้าน รวมไทย (ปางอุ๋ง)

 • 2.  ได้พักผ่อน เที่ยว หมู่บ้าน รักไทย

 • 3.  ได้พักผ่อน สะพานซุตองเป้

 • 4    ได้พักผ่อน หมู่บ้านในสอย  (กระเหรี่ยงคอยาว)

 • 5    ได้มิตรภาพ และเพื่อน

สวัสดิการ

สวัสดิการ 1. เสื้ออาสาบ้านดินไทย

 2. รถตู้รับส่ง จาก กทม –  อ.เมือง  จ.แม่ฮ่องสอน

 3. ค่าที่พัก รีสอร์ท 1 วัน กางเต็นท์ 2 วัน

 4. ค่าประกันอุบัติเหตุท่านละ 100,000 บาท

 5. พักเต็นท์  2  คืน บ้านพัก 1 คืน

 6. อาหาร   7  มื้อ  ตลอดกิจกรรม • วันที่ 5 ธ.ค. 62    ( เย็น )  1 มื้อ

 • วันที่ 6 ธ.ค.62  (เช้า กลางวัน เย็น)  จำนวน 3 มื้อ  

 • วันที่ 7 พ.ค. 62    ( กลางวัน )  1 มื้อ

 • วันที่ 8 พ.ค. 62    ( เช้า กลางวัน )  2 มื้อ

สิ่งที่ควรนำไปด้วย

สิ่งที่ควรนำไปด้วย 1. เสื้อกันหนาว หมวกและถุงมือ

 2. ถุงนอนส่วนตัว ( สำหรับนอนเต็นท์)

 3. รองเท้าสวมสบาย

 4. ครีมกันแดด

 5. ของใช้ส่วนตัว

 6. ยาประจำตัว

 7. กล้องถ่ายรูป

.

.

ขั้นตอนการสมัคร

.

การขึ้นรถ

การขึ้นรถ


 นัดขึ้นรถ ที่ BST หมอชิต( 05.00 น.)


และแวะรับอีกจุดที่โลตัสรังสิต ( 06.00 น.) ตรงข้าม ฟิวเจอร์รังสิต


ค่าลงทะเบียน        สมทบค่าใช้จ่ายท่านละ 3,490 บาท 


เดินทางเองสมทบ         1790 บาท

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี


ธนาคารกสิกรไทย   สาขาโลตัสรังสิต  ชื่อบัญชี นายสุรัช สะราคำ


568-2-05394-3  ออมทรัพย์


เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง • 1.วางเงินมัดจำ ทันทีที่จองท่านละ1,000 บาท

 • 2.ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย10 วัน

 • 3หากไม่สะดวกเข้าร่วมกิจกรรม สามารถเปลี่ยนผู้เข้าร่วมได้(ไม่คืนเงินมัดจำ ทุกกรณี)

1

.

2

.

3

.

4

.

5

.

6

.

7

.

8

.

ทักษะ :

งานนี้จัดช่วง พฤหัสบดี, 05 ธ.ค. 2562 06:00 ถึง อาทิตย์, 08 ธ.ค. 2562 22:00 (งานค้างคืน)

เปิดรับ : 40 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 88 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : ศุกร์, 01 พ.ย. 2562 05:00

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : ณ. โรงเรียนบ้านห้วยโป่งอ่อน ต.หมอกจำแป่ อำเภอเมือง จ.แม่ฮ่องสอน ตำบล : หมอกจำแป่ อำเภอ : เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด : แม่ฮ่องสอน 58000

คำอธิบายสถานที่จัดงาน

นัดขึ้นรถ ที่ BST หมอชิต( 05.00 น.)

และแวะรับอีกจุดที่โลตัสรังสิต ( 06.00 น.) ตรงข้าม ฟิวเจอร์รังสิต

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ค่าลงทะเบียน สมทบค่าใช้จ่ายท่านละ 3,490 บาท

เดินทางเองสมทบ 1790 บาท

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ : นายสุรัช สะราคำ
เบอร์ติดต่อ : 086-770-2233สอบถาม/แบ่งปันประสบการณ์จากงานอาสา


์Natsuwanun (อาสา)
1 month ago

จองแล้ว ติดขัด ถึงเวลาจริงไปไม่ได้ เปลี่ยนเป็นกิจกรรมครั้งต่อไป ที่สนใจได้ไหมคะ อยากจอง....แต่ก็กังวลเรื่องเวลางานในอนาคต