บูรณะ

ธรรมชาติ

การศึกษา

อาสาบ้านดินไทย

เวลาที่อาสาร่วมทำ

4401 ชั่วโมง
1.เพื่อพัฒนางานด้านการสร้างบ้านดิน 2.เพื่อเชื่อมโยงผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือกับอาสาสมัคร งานอาสาสมัครเพื่อชุมชนและสิ่้งแวดล้อม

ติดต่อองค์กร

ที่อยู่ : 3 หมู่ 11 ท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อ 36150

เบอร์โทรศัพท์ : 086-770-2233 , 086-770-2233

เบอร์โทรสาร :

เว็บไซต์ : http://www.baandinthai.com


งานอาสาปัจจุบัน

อาสาบ้านดินไทย

28 เม.ย. 2562 - 28 เม.ย. 2562

12 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 70 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 07 มี.ค 2562 - 09 เม.ย. 2562

อ่านต่อ

อาสาบ้านดินไทย

05 พ.ค. 2562 - 05 พ.ค. 2562

12 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 50 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 20 มี.ค 2562 - 01 พ.ค. 2562

อ่านต่อ

อาสาบ้านดินไทย

11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562

12 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 70 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 04 เม.ย. 2562 - 08 พ.ค. 2562

อ่านต่อ

อาสาบ้านดินไทย

02 มิ.ย. 2562 - 02 มิ.ย. 2562

12 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 70 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 04 เม.ย. 2562 - 30 พ.ค. 2562

อ่านต่อ

อาสาบ้านดินไทย

26 พ.ค. 2562 - 26 พ.ค. 2562

12 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 70 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 10 เม.ย. 2562 - 22 พ.ค. 2562

อ่านต่อ


งานอาสาที่จบไปแล้ว

อาสาบ้านดินไทย

21 ม.ค. 2561 - 21 ม.ค. 2561

12 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 60 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 14 ธ.ค. 2560 - 18 ม.ค. 2561

อ่านต่อ

อาสาบ้านดินไทย

11 ก.พ. 2561 - 11 ก.พ. 2561

12 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 70 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 28 ธ.ค. 2560 - 08 ก.พ. 2561

อ่านต่อ