ธรรมชาติ

มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์

เวลาที่อาสาร่วมทำ

79 ชั่วโมง
เป้าหมายขององค์กรไม่ใช่เพียงแค่การปลูกต้นไม้ให้ได้จำนวนมาก แต่เป้าหมายสูงสุดของเรา คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างคนไทยกับทรัพยากรธรรมชาติ โดยการทำให้กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมสนุก เข้าถึงง่าย และเปี่ยมด้วยแรงบันดาลใจสำหรับทุกคน สุดท้ายแล้วเราหวังที่จะสร้างผู้ดูแลสิ่งแวดล้อมรุ่นใหม่ ที่มุ่งมั่นทำงานอย่างรับผิดชอบในการปกป้องระบบนิเวศ เพื่ออนาคตที่ดีของลูกหลานของเราสืบไป 1.ดำเนินการฟื้นฟูป่าควบคู่การวิจัยและติดตามผล 2.มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกและการพัฒนาผู้นำเยาวชนผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย 3.เผยแพร่ความรู้สู่โรงเรียนและชุมชน

ติดต่อองค์กร

ที่อยู่ : เลขที่ 4 ซอยพระรามเก้า 54 ถนนพระรามเก้าตัดใหม่ สวนหลวง สวนหลวง 10250

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2720-1001, 0-2720-1015 , 0-2720-1046

เบอร์โทรสาร : 027201001

เว็บไซต์ : http://www.rajapruek.org


งานอาสาปัจจุบัน

มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์

03 พ.ย. 2561 - 03 พ.ย. 2561

10 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 20 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 17 ต.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2561

อ่านต่อ


งานอาสาที่จบไปแล้ว

มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์

09 มิ.ย. 2561 - 09 มิ.ย. 2561

2 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 10 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 06 มิ.ย. 2561 - 08 มิ.ย. 2561

อ่านต่อ

มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์

25 มิ.ย. 2561 - 04 ก.ค. 2561

2 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 10 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 22 มิ.ย. 2561 - 24 มิ.ย. 2561

อ่านต่อ

มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์

08 ก.ค. 2561 - 08 ก.ค. 2561

6 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 10 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 03 ก.ค. 2561 - 06 ก.ค. 2561

อ่านต่อ

มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์

15 ก.ค. 2561 - 15 ก.ค. 2561

2 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 5 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 10 ก.ค. 2561 - 13 ก.ค. 2561

อ่านต่อ

มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์

23 ก.ค. 2561 - 23 ก.ค. 2561

8 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 10 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 18 ก.ค. 2561 - 22 ก.ค. 2561

อ่านต่อ

มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์

30 ส.ค. 2561 - 30 ส.ค. 2561

1 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 5 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 27 ส.ค. 2561 - 29 ส.ค. 2561

อ่านต่อ