ผู้สูงอายุ

เด็ก

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เวลาที่อาสาร่วมทำ

977 ชั่วโมง
เพื่อให้เด็กพิการสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ฟื้นฟูศักยภาพเด็กพิการ (เด็กสมองพิการ) โดยครอบครัว

ติดต่อองค์กร

ที่อยู่ : 546 ลาดพร้าว 47 สะพานสอง วังทองหลาง 10310

เบอร์โทรศัพท์ : 02 539 2916 , 025399958

เบอร์โทรสาร : 02 539 9706

เว็บไซต์ : http://www.fcdthailand.org


งานอาสาปัจจุบัน

ไม่มีงานอาสา


งานอาสาที่จบไปแล้ว

อาสาพีอาร์ลงทะเบียน-เวที (เช้าไป-เย็นกลับ)

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

24 ก.พ. 2561 - 24 ก.พ. 2561

6 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 3 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 16 ก.พ. 2561 - 22 ก.พ. 2561

อ่านต่อ

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

23 ก.พ. 2561 - 23 ก.พ. 2561

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 10 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 19 ก.พ. 2561 - 22 ก.พ. 2561

อ่านต่อ

อาสาจัดกิจกรรม มศว. (เช้าไป-เย็นกลับ)

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

23 ก.พ. 2561 - 23 ก.พ. 2561

7 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 2 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 19 ก.พ. 2561 - 22 ก.พ. 2561

อ่านต่อ

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

22 มี.ค 2561 - 22 มี.ค 2561

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 20 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 14 มี.ค 2561 - 20 มี.ค 2561

อ่านต่อ

อาสาแจกใบปลิวตลาดเดินได้ (เช้าไป-เย็นกลับ)

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

30 พ.ค. 2561 - 30 พ.ค. 2561

2 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 5 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 21 พ.ค. 2561 - 28 พ.ค. 2561

อ่านต่อ

อาสาจัดของ ตลาดเดินได้ (เช้าไป-เย็นกลับ)

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

31 พ.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2561

6 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 15 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 21 พ.ค. 2561 - 30 พ.ค. 2561

อ่านต่อ