ผู้สูงอายุ

เด็ก

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เวลาที่อาสาร่วมทำ

977 ชั่วโมง
เพื่อให้เด็กพิการสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ฟื้นฟูศักยภาพเด็กพิการ (เด็กสมองพิการ) โดยครอบครัว

ติดต่อองค์กร

ที่อยู่ : 546 ลาดพร้าว 47 สะพานสอง วังทองหลาง 10310

เบอร์โทรศัพท์ : 02 539 2916 , 025399958

เบอร์โทรสาร : 02 539 9706

เว็บไซต์ : http://www.fcdthailand.org


งานอาสาปัจจุบัน

ไม่มีงานอาสา


งานอาสาที่จบไปแล้ว

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

19 ก.ย. 2561 - 20 ก.ย. 2561

8 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 4 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 05 ก.ย. 2561 - 16 ก.ย. 2561

อ่านต่อ

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

20 ก.ย. 2561 - 20 ก.ย. 2561

7 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 2 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 14 ก.ย. 2561 - 18 ก.ย. 2561

อ่านต่อ

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

27 ต.ค. 2561 - 27 ต.ค. 2561

2 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 10 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 18 ต.ค. 2561 - 26 ต.ค. 2561

อ่านต่อ

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

23 ธ.ค. 2561 - 28 ธ.ค. 2561

129 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 3 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 15 พ.ย. 2561 - 10 ธ.ค. 2561

อ่านต่อ

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

23 ธ.ค. 2561 - 28 ธ.ค. 2561

130 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 2 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 15 พ.ย. 2561 - 10 ธ.ค. 2561

อ่านต่อ

อาสา ส.ค.ส. ส่งสุขให้น้อง (เช้าไป-เย็นกลับ)

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

23 พ.ย. 2561 - 23 พ.ย. 2561

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 10 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 16 พ.ย. 2561 - 22 พ.ย. 2561

อ่านต่อ