ผู้สูงอายุ

เด็ก

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เวลาที่อาสาร่วมทำ

977 ชั่วโมง
เพื่อให้เด็กพิการสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ฟื้นฟูศักยภาพเด็กพิการ (เด็กสมองพิการ) โดยครอบครัว

ติดต่อองค์กร

ที่อยู่ : 546 ลาดพร้าว 47 สะพานสอง วังทองหลาง 10310

เบอร์โทรศัพท์ : 02 539 2916 , 025399958

เบอร์โทรสาร : 02 539 9706

เว็บไซต์ : http://www.fcdthailand.org


งานอาสาปัจจุบัน

ไม่มีงานอาสา


งานอาสาที่จบไปแล้ว

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

22 ก.พ. 2562 - 22 ก.พ. 2562

5 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 20 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 08 ก.พ. 2562 - 20 ก.พ. 2562

อ่านต่อ

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

23 ก.พ. 2562 - 23 ก.พ. 2562

6 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 10 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 08 ก.พ. 2562 - 22 ก.พ. 2562

อ่านต่อ

อาสาส่องภาพ (เช้าไป-เย็นกลับ)

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

23 ก.พ. 2562 - 23 ก.พ. 2562

6 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 2 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 08 ก.พ. 2562 - 22 ก.พ. 2562

อ่านต่อ

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

23 ก.พ. 2562 - 23 ก.พ. 2562

6 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 15 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 08 ก.พ. 2562 - 22 ก.พ. 2562

อ่านต่อ

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

23 ก.พ. 2562 - 23 ก.พ. 2562

6 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 13 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 08 ก.พ. 2562 - 22 ก.พ. 2562

อ่านต่อ

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

23 ก.พ. 2562 - 23 ก.พ. 2562

6 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 10 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 08 ก.พ. 2562 - 22 ก.พ. 2562

อ่านต่อ