บูรณะ

ธรรมชาติ

ศาสนา

ชมรม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม

เวลาที่อาสาร่วมทำ

21 ชั่วโมง
เริ่มต้นด้วยความรู้สึกว่าอยากออกมาทำอะไรเพื่อตนเองและผู้อื่น รวมตัวกันกลุ่มเล็กๆ แบบไม่มีชื่อกลุ่ม ประมาณช่วง เดือน ตุลาคม ปี ๒๕๕๔    ใช้เวลาหลังเลิกงานใน การไปรวมตัวกันช่วยงานที่วัดตามวันสำคัญ  รวมตัวกันไปรณรงค์เก็บขยะที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  สมัครไปเป็นอาสาตามสถานสถานสงเคราะห์ และมูลนิธิต่างๆ    วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้เริ่มตั้งชื่อกลุ่ม ว่า กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม เพราะเริ่มมีสมาชิคเยอะขึ้นและได้เปิดโอกาสรับบุคคลภายนอกด้วยมาร่วมกิจกรรมอาสากับทางชมรม และได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมสืบเนื่องมาเรื่อยๆ  โดยระดมทุนและลงแรงกันเอง มิได้ขอรับทุนหรือการสนับสนุนจากหน่วยงานใด    อนุรักษ์สิ่งดีงาม  ที่ทางชมรมให้นิยามไว้ คือการดูแลรักษาคุณค่าความดีงามดั้งเดิมที่อยู่ภายในรักษาไว้พร้อมพัฒนาให้งอกงามยิ่งขึ้นไป โดยนำเอาหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในงานอาสา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเติบโตควบคู่ศีลธรรม กิจกรรมเพื่อสังคม กับการสร้างประโยชน์โดยมุ่งเน้นพัฒนาจิตใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นหลัก ตามกำลังของชมรม ซึ่งจะเรียกได้ว่าไปช่วยเขาเสมือนช่วยตัวเราเอง  เพราะหากเราให้ความสำคัญที่การพัฒนาศักยภาพภายในของผู้เข้าร่วมกิจกรรม การเติบโตและพัฒนานั้นจะส่งผลต่อสังคมแบบขยายออกไปแบบช้าๆแต่ยั่งยืน  กิจกรรมหลักทางทางชมรม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม  ๑.โครงการหนึ่งชั่วโมงแห่งความดี (รณรงค์เก็บขยะอนุสาวรีย์ฯ พัฒนามหานครแห่งภายใน,อาสาสมัครล่องเรือเก็บขยะ พัฒนาลุ่มน้ำใจ ,อาสาสมัครรณรงค์เก้บขยะสัญจรตามที่ต่างๆ ) ๒.โครงการจิตอาสาถักไม้กวาดถวายวัด (ถักไม้กวาดภาวนา จัดอบรมที่ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ) ๓.โครงการอาสาสมัครช่วยงานการกุศล (ทาสีรั้วัด ซ่อมแซมบูรณะ ทำความสะอาดพุทธสถาน) ๔.โครงการเมล็ดพันธุ์แห่งความดี (อาสาสมัครยิงเมล็ดพันธุ์พืชปลูกป่า ) ๕.โครงการ ฝายสร้างคน คนสร้างฝาย (อาสาสมัครสร้างฝายชะลอน้ำ)

ติดต่อองค์กร

ที่อยู่ : บ้านระเบียงทอง คลองถนน สายไหม 18150

เบอร์โทรศัพท์ : 922681892

เบอร์โทรสาร : -

เว็บไซต์ : ้www.อาสาสมัคร.com


งานอาสาปัจจุบัน

ชมรม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม

21 มิ.ย. 2562 - 24 มิ.ย. 2562

53 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 10 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 01 พ.ค. 2562 - 08 มิ.ย. 2562

อ่านต่อ


งานอาสาที่จบไปแล้ว

ชมรม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม

03 มี.ค 2562 - 03 มี.ค 2562

7 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 30 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 11 ก.พ. 2562 - 25 ก.พ. 2562

อ่านต่อ