ศิลปะ

ธรรมชาติ

เด็ก

การศึกษา

ผู้สูงอายุ

Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้อง

เวลาที่อาสาร่วมทำ

5772 ชั่วโมง
1. ปลูกฝังแนวคิดจิตอาสาที่เริ่มต้นทำได้ง่ายให้อาสาสมัคร 2. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการนำวัสดุเหลือใช้ (กระดาษ) มาทำเป็นสมุดทำมือ ให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง 3. ช่วยเหลือน้องๆที่ด้อยโอกาสและขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน สร้างเสริมความมีจิตอาสาผ่านกิจกรรมที่ทำได้ง่าย โดยการมาร่วมกันเปลี่ยนกระดาษใช้แล้วหน้าเดียว เพื่อทำเป็นสมุดทำมือที่น่าใช้ แล้วนำไปมอบให้น้องๆด้อยโอกาส เป็นกิจกรรมที่ใครๆก็ทำได้ เหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตอาสามือใหม่

ติดต่อองค์กร

ที่อยู่ : บ้านจิตอาสา มูลนิธิบูรณะชนบทฯ 2044/21 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง 10310

เบอร์โทรศัพท์ : 0896704600

เบอร์โทรสาร :

เว็บไซต์ : http://www.paperranger.org


งานอาสาปัจจุบัน

Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้อง

07 ก.ย. 2562 - 07 ก.ย. 2562

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 50 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 19 ส.ค. 2562 - 06 ก.ย. 2562

อ่านต่อ

Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้อง

14 ก.ย. 2562 - 14 ก.ย. 2562

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 50 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 19 ส.ค. 2562 - 13 ก.ย. 2562

อ่านต่อ

Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้อง

15 ก.ย. 2562 - 15 ก.ย. 2562

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 50 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 19 ส.ค. 2562 - 14 ก.ย. 2562

อ่านต่อ

Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้อง

21 ก.ย. 2562 - 21 ก.ย. 2562

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 50 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 19 ส.ค. 2562 - 20 ก.ย. 2562

อ่านต่อ

Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้อง

05 ต.ค. 2562 - 05 ต.ค. 2562

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 50 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 22 ก.ย. 2562 - 04 ต.ค. 2562

อ่านต่อ

Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้อง

06 ต.ค. 2562 - 06 ต.ค. 2562

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 50 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 22 ก.ย. 2562 - 05 ต.ค. 2562

อ่านต่อ


งานอาสาที่จบไปแล้ว

Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้อง

18 พ.ย. 2560 - 18 พ.ย. 2560

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 50 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 07 พ.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560

อ่านต่อ

Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้อง

26 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 50 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 17 พ.ย. 2560 - 25 พ.ย. 2560

อ่านต่อ

Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้อง

10 ธ.ค. 2560 - 10 ธ.ค. 2560

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 50 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 29 พ.ย. 2560 - 09 ธ.ค. 2560

อ่านต่อ

Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้อง

16 ธ.ค. 2560 - 16 ธ.ค. 2560

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 50 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 29 พ.ย. 2560 - 15 ธ.ค. 2560

อ่านต่อ

Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้อง

14 ม.ค. 2561 - 14 ม.ค. 2561

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 50 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 05 ม.ค. 2561 - 13 ม.ค. 2561

อ่านต่อ

Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้อง

20 ม.ค. 2561 - 20 ม.ค. 2561

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 50 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 05 ม.ค. 2561 - 19 ม.ค. 2561

อ่านต่อ