เด็ก

ศาสนา

การศึกษา

ศิลปะ

ชมรมพิทักษ์วัดไทร

เวลาที่อาสาร่วมทำ

565 ชั่วโมง
1.เพื่อรนณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความรักสามัคคี 2.เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของชุมชน 3.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม พัฒนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาววัดไทร ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ประชาชน 4.เพื่อป้องปรามไม่ให้บุคคลใดๆนำทรัพย์สิน สิ่งปลูกสร้างและที่ดินของวัดไปดำเนินการใดๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 5.เพื่อป้องปรามพระสงฆ์ สามเณรในวัดไทรและประชาชน ที่จะมาทำความเสื่อมเสียและเสื่อมศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา 1.จัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ 2.เชิญชวนประชาชนเข้าวัดโดยจัดกิจกรรมโครงการครอบครัวรักษาศีล ๕ 3.ร่วมพัฒนาบริเวณวัดให้มีความสะอาดและร่มรื่น 4.กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ ลานกีฬา 5.จัดสอนภาษาอังกฤษฟรี ให้กับเด็กและผู้ใหญ่ 6.จัดสอนวิชาชีพต่างๆ

ติดต่อองค์กร

ที่อยู่ : 635 วัดไทร บางโคล่ บางคอแหลม 10120

เบอร์โทรศัพท์ : 02-289-0793 , 081-869-1942

เบอร์โทรสาร : 022920089

เว็บไซต์ : http://www.watsai.com


งานอาสาปัจจุบัน

ไม่มีงานอาสา


งานอาสาที่จบไปแล้ว

จัดงานสงกรานต์ (เช้าไป-เย็นกลับ)

ชมรมพิทักษ์วัดไทร

13 เม.ย. 2562 - 15 เม.ย. 2562

9 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 18 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 11 เม.ย. 2562 - 12 เม.ย. 2562

อ่านต่อ

สอนภาษาอังกฤษให้น้องป.1-ป.3 (เช้าไป-เย็นกลับ)

ชมรมพิทักษ์วัดไทร

25 พ.ค. 2562 - 29 มิ.ย. 2562

12 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 12 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 21 พ.ค. 2562 - 24 พ.ค. 2562

อ่านต่อ

สอนวิชาชีพให้ชุมชน (เช้าไป-เย็นกลับ)

ชมรมพิทักษ์วัดไทร

02 มิ.ย. 2562 - 02 มิ.ย. 2562

3 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 1 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 21 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562

อ่านต่อ

สอนภาษาอังกฤษให้น้องป.1-ป.3 (เช้าไป-เย็นกลับ)

ชมรมพิทักษ์วัดไทร

03 ส.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562

10 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 10 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 22 ก.ค. 2562 - 02 ส.ค. 2562

อ่านต่อ

ชมรมพิทักษ์วัดไทร

03 ส.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562

10 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 10 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 22 ก.ค. 2562 - 02 ส.ค. 2562

อ่านต่อ

สอนภาษาอังกฤษให้น้อง (เช้าไป-เย็นกลับ)

ชมรมพิทักษ์วัดไทร

31 ก.ค. 2562 - 09 ส.ค. 2562

5 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 5 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 22 ก.ค. 2562 - 30 ก.ค. 2562

อ่านต่อ