ธรรมชาติ

เกษตร

การศึกษา

ศิลปะ

สุขภาพ

บูรณะ

ONE FINE DAY

เวลาที่อาสาร่วมทำ

13256 ชั่วโมง
วิสัยทัศน์ จิตอาสา พัฒนาจิตใจ รับใ้ช้สังคม ตอบแทนแผ่นดิน กิจกรรมอาสา พัฒนา เพื่อสังคม

ติดต่อองค์กร

ที่อยู่ : 49/1366 แจ้งวัฒนะ 28 บางตลาด ปากเกร็ด 11120

เบอร์โทรศัพท์ : 0831919554 , 029649058

เบอร์โทรสาร :

เว็บไซต์ : http://


งานอาสาปัจจุบัน

ONE FINE DAY

17 ม.ค. 2563 - 19 ม.ค. 2563

48 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 25 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 20 มี.ค 2562 - 16 ม.ค. 2563

อ่านต่อ

ONE FINE DAY

29 พ.ย. 2562 - 01 ธ.ค. 2562

49 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 25 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 26 มี.ค 2562 - 28 พ.ย. 2562

อ่านต่อ

ONE FINE DAY

10 ธ.ค. 2562 - 12 ธ.ค. 2562

62 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 19 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 01 พ.ค. 2562 - 09 ธ.ค. 2562

อ่านต่อ

ONE FINE DAY

09 ธ.ค. 2562 - 09 ธ.ค. 2562

13 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 19 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 23 พ.ค. 2562 - 08 ธ.ค. 2562

อ่านต่อ

ONE FINE DAY

13 ธ.ค. 2562 - 15 ธ.ค. 2562

50 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 25 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 09 มิ.ย. 2562 - 12 ธ.ค. 2562

อ่านต่อ

ONE FINE DAY

27 ธ.ค. 2562 - 02 ม.ค. 2563

129 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 25 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 22 มิ.ย. 2562 - 26 ธ.ค. 2562

อ่านต่อ


งานอาสาที่จบไปแล้ว

ONE FINE DAY

17 พ.ย. 2560 - 19 พ.ย. 2560

47 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 21 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 10 พ.ย. 2560 - 16 พ.ย. 2560

อ่านต่อ

ONE FINE DAY

24 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560

48 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 19 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 10 พ.ย. 2560 - 23 พ.ย. 2560

อ่านต่อ

ONE FINE DAY

02 ธ.ค. 2560 - 03 ธ.ค. 2560

37 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 19 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 10 พ.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2560

อ่านต่อ

ONE FINE DAY

28 ธ.ค. 2560 - 28 ธ.ค. 2560

10 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 30 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 10 พ.ย. 2560 - 26 ธ.ค. 2560

อ่านต่อ

ONE FINE DAY

29 ธ.ค. 2560 - 29 ธ.ค. 2560

11 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 20 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 10 พ.ย. 2560 - 27 ธ.ค. 2560

อ่านต่อ

ONE FINE DAY

01 มี.ค 2561 - 04 มี.ค 2561

77 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 20 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 10 พ.ย. 2560 - 27 ก.พ. 2561

อ่านต่อ