ธรรมชาติ

เกษตร

การศึกษา

ศิลปะ

สุขภาพ

บูรณะ

One fine day

เวลาที่อาสาร่วมทำ

1070 ชั่วโมง
วิสัยทัศน์ จิตอาสา พัฒนาจิตใจ รับใ้ช้สังคม ตอบแทนแผ่นดิน กิจกรรมอาสา พัฒนา เพื่อสังคม

ติดต่อองค์กร

ที่อยู่ : 49/1366 แจ้งวัฒนะ 28 บางตลาด ปากเกร็ด 11120

เบอร์โทรศัพท์ : 0831919554 , 029649058

เบอร์โทรสาร :

เว็บไซต์ :


งานอาสาปัจจุบัน

One fine day

01 มี.ค 2561 - 04 มี.ค 2561

77 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 20 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 10 พ.ย. 2560 - 27 ก.พ. 2561

อ่านต่อ

One fine day

05 เม.ย. 2561 - 08 เม.ย. 2561

74 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 19 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 22 พ.ย. 2560 - 04 เม.ย. 2561

อ่านต่อ

One fine day

27 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2561

75 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 19 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 05 ธ.ค. 2560 - 26 เม.ย. 2561

อ่านต่อ

One fine day

16 มี.ค 2561 - 18 มี.ค 2561

48 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 19 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 10 ธ.ค. 2560 - 15 มี.ค 2561

อ่านต่อ

One fine day

23 มี.ค 2561 - 25 มี.ค 2561

48 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 19 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 10 ธ.ค. 2560 - 22 มี.ค 2561

อ่านต่อ

One fine day

26 ก.ค. 2561 - 29 ก.ค. 2561

76 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 19 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 13 ธ.ค. 2560 - 25 ก.ค. 2561

อ่านต่อ


งานอาสาที่จบไปแล้ว

One fine day

17 พ.ย. 2560 - 19 พ.ย. 2560

47 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 21 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 10 พ.ย. 2560 - 16 พ.ย. 2560

อ่านต่อ

One fine day

24 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560

48 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 19 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 10 พ.ย. 2560 - 23 พ.ย. 2560

อ่านต่อ

One fine day

02 ธ.ค. 2560 - 03 ธ.ค. 2560

37 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 19 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 10 พ.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2560

อ่านต่อ

One fine day

28 ธ.ค. 2560 - 28 ธ.ค. 2560

10 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 30 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 10 พ.ย. 2560 - 26 ธ.ค. 2560

อ่านต่อ

One fine day

29 ธ.ค. 2560 - 29 ธ.ค. 2560

11 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 20 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 10 พ.ย. 2560 - 27 ธ.ค. 2560

อ่านต่อ

One fine day

22 ธ.ค. 2560 - 22 ธ.ค. 2560

10 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 20 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 06 พ.ย. 2560 - 21 ธ.ค. 2560

อ่านต่อ