ธรรมชาติ

เกษตร

การศึกษา

ศิลปะ

สุขภาพ

บูรณะ

One fine day

เวลาที่อาสาร่วมทำ

2154 ชั่วโมง
วิสัยทัศน์ จิตอาสา พัฒนาจิตใจ รับใ้ช้สังคม ตอบแทนแผ่นดิน กิจกรรมอาสา พัฒนา เพื่อสังคม

ติดต่อองค์กร

ที่อยู่ : 49/1366 แจ้งวัฒนะ 28 บางตลาด ปากเกร็ด 11120

เบอร์โทรศัพท์ : 0831919554 , 029649058

เบอร์โทรสาร :

เว็บไซต์ : http://


งานอาสาปัจจุบัน

One fine day

26 ก.ค. 2561 - 29 ก.ค. 2561

76 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 19 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 13 ธ.ค. 2560 - 25 ก.ค. 2561

อ่านต่อ

One fine day

10 ส.ค. 2561 - 13 ส.ค. 2561

75 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 19 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 03 ก.พ. 2561 - 09 ส.ค. 2561

อ่านต่อ

One fine day

21 ก.ค. 2561 - 22 ก.ค. 2561

38 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 29 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 04 ก.พ. 2561 - 20 ก.ค. 2561

อ่านต่อ

One fine day

25 ส.ค. 2561 - 25 ส.ค. 2561

16 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 19 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 07 มี.ค 2561 - 24 ส.ค. 2561

อ่านต่อ

One fine day

31 ส.ค. 2561 - 02 ก.ย. 2561

50 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 19 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 08 มี.ค 2561 - 30 ส.ค. 2561

อ่านต่อ

One fine day

05 ต.ค. 2561 - 07 ต.ค. 2561

51 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 29 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 16 มี.ค 2561 - 04 ต.ค. 2561

อ่านต่อ


งานอาสาที่จบไปแล้ว

One fine day

17 พ.ย. 2560 - 19 พ.ย. 2560

47 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 21 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 10 พ.ย. 2560 - 16 พ.ย. 2560

อ่านต่อ

One fine day

24 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560

48 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 19 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 10 พ.ย. 2560 - 23 พ.ย. 2560

อ่านต่อ

One fine day

02 ธ.ค. 2560 - 03 ธ.ค. 2560

37 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 19 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 10 พ.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2560

อ่านต่อ

One fine day

28 ธ.ค. 2560 - 28 ธ.ค. 2560

10 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 30 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 10 พ.ย. 2560 - 26 ธ.ค. 2560

อ่านต่อ

One fine day

29 ธ.ค. 2560 - 29 ธ.ค. 2560

11 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 20 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 10 พ.ย. 2560 - 27 ธ.ค. 2560

อ่านต่อ

One fine day

01 มี.ค 2561 - 04 มี.ค 2561

77 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 20 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 10 พ.ย. 2560 - 27 ก.พ. 2561

อ่านต่อ