สุขภาพ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เวลาที่อาสาร่วมทำ

0 ชั่วโมง
สร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนและสร้างสรรค์สิ่งดีงามร่วมกัน (ผ่านงาน การเรียนรู้และแบ่งปัน) บริการ รักษา พยาบาล ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู (ทั้งกาย ใจ สังคม)

ติดต่อองค์กร

ที่อยู่ : ร.พ. รามาธิบดี ถนนพญาไท ราชเทวี 10400

เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-1213

เบอร์โทรสาร : 02-201-1061

เว็บไซต์ : http://jitarsarama@gmail.com


งานอาสาปัจจุบัน

จิตอาสา (รามาธิบดี) (เช้าไป-เย็นกลับ)

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

12 ธ.ค. 2560 - 15 ธ.ค. 2560

8 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 40 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 07 ธ.ค. 2560 - 10 ธ.ค. 2560

อ่านต่อ

จิตอาสา (รามาธิบดี) (เช้าไป-เย็นกลับ)

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

08 ม.ค. 2561 - 12 ม.ค. 2561

7 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 50 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 25 ธ.ค. 2560 - 03 ม.ค. 2561

อ่านต่อ

จิตอาสา (รามาธิบดี) (เช้าไป-เย็นกลับ)

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

05 ก.พ. 2561 - 15 ก.พ. 2561

7 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 220 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 30 ม.ค. 2561 - 04 ก.พ. 2561

อ่านต่อ


งานอาสาที่จบไปแล้ว

ไม่มีงานอาสา