เด็ก

การศึกษา

ธรรมชาติ

บูรณะ

สุขภาพ

ผู้สูงอายุ

ศิลปะ

ศาสนา

เกษตร

โครงการพลเมืองอาสามูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

เวลาที่อาสาร่วมทำ

6201 ชั่วโมง
ส่งเสริมและประสานพื้นที่กิจกรรมเพื่อให้คนทั่วไปได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมอาสาเพื่อสังคม อาสาสมัครกับกลุ่มเป้าหมายด้อยโอกาสต่างๆ และกับชุมชน

ติดต่อองค์กร

ที่อยู่ : 409 ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฏร์บำเพ็ญ ห้วยขวาง ห้วยขวาง 10320

เบอร์โทรศัพท์ : 02-6910438-9 , 095-9977724

เบอร์โทรสาร : 02-6910437

เว็บไซต์ : http://www.thaivolunteer.org


งานอาสาปัจจุบัน

โครงการพลเมืองอาสามูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

14 ก.ค. 2562 - 14 ก.ค. 2562

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 30 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 30 มิ.ย. 2562 - 12 ก.ค. 2562

อ่านต่อ

โครงการพลเมืองอาสามูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

14 ก.ค. 2562 - 14 ก.ค. 2562

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 30 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 30 มิ.ย. 2562 - 12 ก.ค. 2562

อ่านต่อ

โครงการพลเมืองอาสามูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

20 ก.ค. 2562 - 20 ก.ค. 2562

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 50 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 10 ก.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562

อ่านต่อ

โครงการพลเมืองอาสามูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

21 ก.ค. 2562 - 21 ก.ค. 2562

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 50 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 10 ก.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562

อ่านต่อ

โครงการพลเมืองอาสามูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

27 ก.ค. 2562 - 27 ก.ค. 2562

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 30 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 10 ก.ค. 2562 - 26 ก.ค. 2562

อ่านต่อ


งานอาสาที่จบไปแล้ว

โครงการพลเมืองอาสามูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

18 มี.ค 2561 - 18 มี.ค 2561

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 35 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 01 มี.ค 2561 - 17 มี.ค 2561

อ่านต่อ

โครงการพลเมืองอาสามูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

24 มี.ค 2561 - 24 มี.ค 2561

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 40 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 07 มี.ค 2561 - 23 มี.ค 2561

อ่านต่อ

โครงการพลเมืองอาสามูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

24 มี.ค 2561 - 24 มี.ค 2561

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 40 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 07 มี.ค 2561 - 23 มี.ค 2561

อ่านต่อ

โครงการพลเมืองอาสามูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

25 มี.ค 2561 - 25 มี.ค 2561

6 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 35 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 08 มี.ค 2561 - 22 มี.ค 2561

อ่านต่อ

โครงการพลเมืองอาสามูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

26 มี.ค 2561 - 26 มี.ค 2561

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 40 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 14 มี.ค 2561 - 25 มี.ค 2561

อ่านต่อ

โครงการพลเมืองอาสามูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

25 มี.ค 2561 - 25 มี.ค 2561

4 ชั่วโมง

จำนวนอาสาที่รับ: 40 คน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร: 14 มี.ค 2561 - 23 มี.ค 2561

อ่านต่อ